PŁATNOŚCI ZA OBIADY

Szanowni Państwo.

Od 01 października 2023r. opłatę za wyżywienie można dokonać elektronicznie na Nr konta  bankowego:

88 9317 1012 0040 9469 2000 0050Bank Spółdzielczy w Sławnie

oddział w Malechowie

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ I MIESIĄC ZA, KTÓRY DOKONUJEMY PRZELEWU.!!!

 Opłatę dokonujemy do 5-go każdego dnia następnego miesiąca.

Np. za miesiąc wrzesień do 05 października. 

PRZYPOMINAMY O TERMINOWYCH WPŁATACH!!!

WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY

W dn.25.09.2023 w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy gościliśmy panią Wiolettę Brzozowską, ratownik Polskiego Czerwonego Krzyża. W czasie spotkania uczniowie ćwiczyli resuscytację poprzez uciskanie klatki piersiowej na manekinie osoby dorosłej i dziecka. Przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy i układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Pani Wioletta odwiedziła również odział przedszkolny i zerówkowiczów. Tam najmłodsi wykazali się wspaniałą znajomością numerów alarmowych oraz wiedzą, jak należy zachować się w sytuacji, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy medycznej. Najmłodsi także bardzo dobrze odpowiadali na pytania związane z unikaniem zagrożeń oparzenia, czy skaleczenia. Znają również zawartość podręcznej apteczki medycznej. Serdecznie dziękujemy Pani Ratownik za pouczające spotkanie.

NOCNE PRZYGODY W SZKOLE

Uczniowie klas 4-7 Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy noc z 22 na 23 września spędzili w szkole. Pod opieką swoich wychowawców: pani Małgorzaty Cicheckiej, pani Joanny Galek-Bobis, pani Joanny Komorowskiej oraz pana Romualda Bobisa aktywnie spędzili czas. Na sali gimnastycznej zostały rozegrane mecze piłki nożnej i piłki ręcznej oraz zbijaka. Nie zabrakło wspólnego kucharzenia. Z wykorzystaniem sprzętu z Laboratorium Przyszłości upieczono pyszne ślimaczki z ciasta francuskiego z domowym dżemem. Na głównym holu obejrzeliśmy Hotel Transylwania i Matyldę. Na kolację zjedliśmy pizzę oraz przekąski przygotowane przez rodziców. Rano niewyspani, aczkolwiek radośni, zakończyliśmy kolejny tydzień roku szkolnego.

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

22 września 2023r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyły się szkolne wybory Samorządu Uczniowskiego. Od kilku dni kandydaci prezentowali swoje hasła wyborcze, plakaty i obietnice.

Dziś Uczniowie klas IV – VIII oddali swój głos na kartach wyborczych na jednego z kandydatów:

Jagoda Grębska

Gabriel Pawlak

Katarzyna Tornow

Zofia Majkowicz

Arleta Łacina

Małgorzata Mikulska

Martyna Marko

Mateusz Wiśniewski

Lena Jędrzejewska

Zuzanna Krótka

Komisja Wyborcza, pod opieką p. Małgorzaty Cicheckiej i p. Kamilli Choiny, dokonała otwarcia urny i przeliczenia głosów.

            Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

18 września 2023r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy brała czynny udział w 30. Akcji Sprzątania Świata. Tegoroczne obchody przeprowadzono pod hasłem „Sprzątanie Świata łączy ludzi”.

Ten ważny dzień rozpoczęliśmy spotkaniem, w czasie którego omówiono cele i szczegóły akcji oraz zasady recyklingu. Następnie uczniowie wspólnie z nauczycielami wyruszyli w teren, aby zebrać odpady w Niemicy. W sumie zebrano 11 worków nieczystości. Najstarsi uczniowie porządkowali teren ogrodu przyszkolnego oraz sadzili rośliny podarowane przez Rodziców.

Na zakończenie dnia na pracowitych uczniów czekał poczęstunek w Tajemniczym Ogrodzie.

Bardzo dziękujemy za wykonaną pracę wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły.

12. AKCJA NARODOWEGO CZYTANIA

8 września 2023r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyła się 12. edycja Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Uczniowie w czasie spotkań z wychowawcami wysłuchali fragmenty dzieła poruszającego tematykę Powstania Styczniowego. Każdy uczestnik akcji otrzymał odcisk pamiątkowej pieczęci akcji Narodowego Czytania.