W DAWNYCH CZASACH – WARSZTATY W PRZEDSZKOLU

W ubiegłym tygodniu nasze przedszkolaki w ramach kręgu tematycznego „W dawnych czasach” miały możliwość zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat prehistorycznych gadów – jak i kiedy żyły, dlaczego wyginęły. „Biedroneczki” z wielkim zaciekawieniem słuchały opowieści o dinozaurach. Przejawiało się to intensywnym przynoszeniem do przedszkola albumów, książek i figurek dinozaurów. Przedszkolaki oglądały ilustracje różnych gatunków dinozaurów, poznawały ich zwyczaje.

Podczas tygodniowych zajęć dowiedziały się również, kto to jest archeolog i czym się zajmuje. Poprzez rozmowy o jaskiniowcach oparte ilustracjami rozbudzały zainteresowanie przeszłością człowieka. Dowiedziały się skąd się wziął węgiel, sól, piasek oraz jakie właściwości mają bogactwa naturalne Ziemi.

W czasie zabaw plastycznych wykorzystując rolki po papierze, przedszkolaki wykonały własny szkielet dinozaura pod nazwą: „Biedronozaurus. Malowały także postacie dinozaurów oraz wspólnie z wychowawczynią wykonały makietę prehistorycznego lasu pod tytułem „Park Jurajski”.

Dzięki zajęciom pod nazwą „W dawnych czasach” dzieci rozbudziły zaciekawienie otaczającym światem i jego prehistorią. Przedszkolaki były bardzo zainteresowane zajęciami i chętnie w nich uczestniczyły.

KONKURS “MISTRZ ORTOGRAFII”

Konkurs „ Mistrz Ortografii Gminy Malechowo”

26 lutego odbył się pierwszy etap Gminnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Malechowo, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Malechowie. Konkurs przeprowadzony był na dwóch poziomach edukacyjnych: pierwszy dla uczniów klas IV – VI, drugi dla uczniów klas VII – VIII. Do finału konkursu przechodzi dwoje uczniów z każdego poziomu. W naszej szkole finalistami zostali:

 

Poziom pierwszy :

– miejsce I – Paweł Grębski klasa VI

– miejsce II – Magdalena Kozłowska klasa V

Poziom drugi:

– miejsce I – Adrian Sadowski klasa VII

– miejsce II – Marta Kobryń klasa VIII

Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!

 

INFORMACJA GIS DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO SZKOŁY POWINNY STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH MINISTERSTWA ZDROWIA I GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO. ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA DYREKTOR SZKOŁY ODPOWIADA ZA BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW, PRZY CZYM PODEJMOWANE DZIAŁANIA POWINNY BYĆ ADEKWATNE DO SYTUACJI I ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PROCEDURAMI. .

ZGODNIE Z KOMUNIKATEM GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z 24 LUTEGO 2020R. OBECNIE NIE MA UZASADNIENIA DLA PODEJMOWANIA NADMIERNYCH DZIAŁAŃ TYPU KWARANTANNOWANIE OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONÓW PÓŁNOCNYCH WŁOCH, ODMAWIANIE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH SZKOLNYCH CZY ZAMYKANIE SZKÓŁ.

WYCIECZKA DO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W KARNIESZEWICACH

Dnia 25 lutego 2020r. uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych organizowanych w Nadleśnictwie Karnieszewice. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego projektu Caritas Laudato Si’ „Przyrodę poznajemy, bo ją szanujemy”. W trakcie wycieczki dzieci poznały zagadnienia związane w warstwowością lasu, jego mieszkańcami oraz zagrożeniami. Piękna pogoda pozwoliła uczestnikom na rozpoznawanie gatunków drzew i roślin zielnych, które już zwiastują wiosnę. Najwięcej wrażeń dostarczyła zabawa w poszukiwanie tropów zwierząt. W Centrum Edukacji Ekologicznej pani Dagna Nowak-Staszewska przeprowadziła z uczniami warsztaty, podczas których uczniowie rozwiązywali zagadki przyrodnicze, rozpoznawali tropy zwierząt i wykonali ich odbicia, poznali rodziny zwierząt leśnych.

Na zakończenie podziękowaliśmy za wspaniałą przygodę i cenną lekcję.

WYCIECZKA DO KINA

Podczas ferii 12 lutego 2020r. odbyła się wycieczka do Multikina w Koszalinie na film Doktor Dolittle . Po zakończeniu  seansu, pełni wrażeń uczniowie odwiedzili jeszcze McDonalds. Wyjazd do kina był bardzo udany. Zachowanie naszych uczniów zasługuje na pochwałę. Dzieci pamiętały o zasadach bezpiecznego poruszania się, dzięki czemu, wszyscy szczęśliwie wróciliśmy do naszej szkoły.

20200212_091620 20200212_091636 20200212_102236

PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ ZAWODY

Dzieci coraz częściej  interesują się pracą zawodową swoich rodziców i bliskich, próbując opowiadać o ich pracy. Dzielą się takimi informacjami z innymi dziećmi podczas zabaw dowolnych. Stąd z początkiem lutego Biedroneczki z Oddziału Przedszkolnego SP Niemicy uczestniczyły w zajęciach pt. “Poznajemy zawody”. Celem ogólnym było zapoznanie się z zawodem nauczyciela, kucharza, policjanta i strażaka oraz wyrabianie u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej. Podczas tych zajęć zauważamy, że dzieci są bardzo zainteresowane tematem, chętnie wypowiadają się w oparciu o swoje obserwacje i spostrzeżenia, poszerzają swoje słownictwo o nowe pojęcia charakterystyczne dla danego zawodu.

 

Nowe inwestycje w naszej szkole

Szanowni Państwo.
Z radością informujemy, że w okresie ferii zimowych- tj. od dnia 10 lutego do 24 lutego 2020 roku w szkole odbędzie się remont łazienek uczniowskich w ramach Projektu Przedszkolak daleko od centrum . W okresie tym dzieci korzystać będą z łazienek przy sali gimnastycznej.
Koszt remontu 130 000 zł ( słownie sto trzydzieści tysięcy zł)

BEZPIECZNE FERIE

Zbliżający się okres ferii zimowych to przede wszystkim czas wypoczynku i zabawy. Nie można jednak zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Na tydzień, przed zimowymi wakacjami odbyły się w naszej szkole profilaktyczne warsztaty i pogadanki  „Bezpieczne ferie zimowe”.

20200205_080405

20200205_080419

20200205_080445

20200205_080529

20200205_075434 20200205_075456

20200205_075514

20200205_075530

20200205_075608