Plan lekcji i oferta zajęć

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

TYP ZAJĘĆ PROWADZĄCY
Koło Teatralne mgr Elżbieta Skuratowicz
Zajęcia Artystyczno-Dekoracyjne mgr Elżbieta Skuratowicz, mgr Kamilla Choina, mgr Małgorzata Mierzejewska
Koło Plastyczne, Warsztaty malarskie mgr Elżbieta Gaik
Szkolne Koło Ochrony Przyrody mgr Anna Bartosik-Mikulska, mgr Krystyna Burda
Zajęcia Sportowe mgr Romuald Bobis
Koło Matematyczne  mgr Joanna Galek-Bobis
Koło Informatyczne, Robotyka mgr Anna Bartosik-Mikulska
Szkolne Koło PCK mgr Krzysztofa Kowalczuk
SKO mgr Kamilla Choina, mgr Joanna Galek-Bobis
Zuchy mgr Anna Augustyniak-Sikora, mgr Małgorzata Mierzejewska,
ZHP mgr Małgorzata Cichecka
Warsztat Papieru Czerpanego mgr Anna Bartosik-Mikulska
Samorząd Uczniowski mgr Małgorzata Cichecka, mgr Kamilla Choina
Redakcja gazety „Mam Pomysł” mgr Martyna Kimmel
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Małgorzata Mierzejewska mgr Iwona Nowak-Gancarz, mgr Dorota Fiszer
Indywidualne zajęcia rewalidacyjne mgr Małgorzata Cichecka, mgr Anna Król, mgr Dorota Fiszer
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego  mgr Elżbieta Skuratowicz, mgr Agnieszka Bajtek
Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Koło Caritas

 mgr Joanna Galek-Bobis

mgr Łucja Kurz

BIBLIOTEKA SZKOLNA:

PONIEDZIAŁEK 11:30 – 12:30

WTOREK 9:40 – 10 :40

NAUCZYCIEL: KRZYSZTOFA KOWALCZUK