WARSZTATY PRODUKCJI PAPIERU CZERPANEGO

26 lutego 2019r. w naszej szkole gościliśmy uczniów klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach. Dzieci uczestniczyły w warsztatach produkcji papieru czerpanego oraz w zabawach z chustą Klanza.

W czasie zajęć uczestnicy wysłuchali historii papieru, poznali etapy jego produkcji oraz własnoręcznie wytworzyli własne arkusze papieru. Po wyczerpującej pracy na uczniów czekał słodki poczęstunek.

W świat produkcji papieru naszych gości wprowadziły panie: Kamilla Choina, Małgorzata Cichecka, Anna Bartosik-Mikulska.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

GORĄCZKA SOBOTNIEJ NOCY

15 lutego  młodzież z klas VII,VIII ze szkół podstawowych  w Niemicy, Lejkowie i klas gimnazjalnych z Malechowa udała  się do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical, który przeniósł nas w epokę disco końcówki lat 70. Musical obrazował  historię 19 letniego chłopaka z Broklynu Tonyego Manero, który pracował  w sklepie z farbami i borykał się z kłopotami dnia codziennego. Jednak w pewnym momencie zorientował  się, że takie życie jest nie dla niego i by  zapomnieć o szarzyźnie dnia co sobotę chodził do dyskoteki biorąc udział w konkursie tanecznym . Zwycięstwo dawało  gwarancję lepszej przyszłości.
Ponadczasowa tematyka taneczno- wokalna, w której my dorośli i dzisiejsza  młodzież mogła odnaleźć się w tych postaciach staje się przesłaniem, zachętą do tego by nie bać się marzyć, realizować własne marzenia, być innym, lepszym  i działać  nawet na przekór przeciwnościom jakie napotykamy na swych drogach.
Kontakt ze sztuką teatralną pozwala na przeżycie czegoś niezwykłego. Aktorzy, muzyka, scenografia, efekty specjalne, gra światłem – to wszystko sprawia, że tak chętnie odwiedzamy teatr. Wszyscy uczestnicy wyjazdu byli pod ogromnym wrażeniem tego, co mogli zobaczyć. Przedstawienie zostało przyjęte z  ogromnym aplauzem i wywołało falę pozytywnych emocji .
Ewa Połońska

KSZTAŁTUJEMY KOMPETENCJE KLUCZOWE

Kompetencje w szkole kształtujemy nie poprzez to czego uczymy, ale jak uczymy.

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy realizuje projekt MEN „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów”.

W naszej szkole przez cały rok szkolny rozwijamy kompetencje kluczowe u uczniów, a w szczególności kompetencję ich uczenia się.

Diagnoza wyboru pracy nad kompetencją uczenia się uczniów została przeprowadzona za pomocą metody „Koła kompetencji” oraz na podstawie wyników analizy i interpretacji zebranych wniosków z diagnoz przedmiotowych i edukacji wczesnoszkolnej na koniec roku szkolnego 2017/2018.

Kompetencja uczenia się uczniów jest rozwijana i wzmacniana za pomocą różnorodnych zadań i działań realizowanych w szkole oraz w trakcie wielu ciekawych i interesujących zajęć i zabaw dodatkowych.

Działania i zadania realizowane w trakcie trwania projektu to: robotyka, programowanie i projektowanie graficzne, nauka gry w szachy, nauka pływania, korzystanie z różnych źródeł informacji w czasie zajęć dydaktycznych, zajęcia plastyczne, zajęcia świetlicowe, warsztaty badawcze, praca zespołowa, umiejętność współpracy w grupie oraz prezentowania wyników własnej pracy.

Podczas trwania projektu nauczyciele swoje zadania i działania w pracy nad kompetencjami konsultują z doradcą – Iwoną Nowak-Gancarz, która wspiera uczestników w ich działaniach poprzez podejmowanie refleksji nad doświadczeniem uczenia się. Do tej pory odbyły się dwie konsultacje doradcy z uczestnikami (21 stycznia 2019 i 13 lutego 2019), na których zaplanowano i przeprowadzono działania związane z inicjatywą zmian w szkole.

20190219_125411 (Copy) 20190220_120256 (Copy) 20190220_120656 (Copy) 20190220_120755 (Copy) 20190220_120808 (Copy) 20190220_125842 (Copy) 20190221_083808 (Copy)

20190221_092425 (Copy) 20190221_100706 (Copy)20190221_114655 (Copy)

DOPOSAŻENIE SAL PRZYRODNICZYCH

W nowym półroczu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy uczą się w nowo wyposażonych pracowniach szkolnych. W ramach oświatowej rezerwy budżetowej MEN na wniosek Urzędu Gminy Malechowo otrzymaliśmy 75 tys. zł na doposażenie sali biologicznej, geograficznej, fizycznej i chemicznej w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych.

W pracowniach pojawiło się mnóstwo modeli, plansz, map, eksponatów przyrodniczych. Uczniowie z chęcią obserwują mikroświat przy mikroskopach, wykorzystując gotowe preparaty bądź wykonując własne.

Świat chemii i fizyki uczniowie mogą obecnie poznawać podczas ćwiczeń przy tablicy interaktywnej. Oprócz tego sala chemiczna jest przystosowana do przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń. W „małym laboratorium” mamy dygestorium, ławki laboratoryjne i stół demonstracyjny, szafę z odczynnikami chemicznymi i różnorodnym szkłem laboratoryjnym.

Dzięki subwencji mamy szansę poznawać i zgłębiać tajniki wiedzy przyrodniczej.

DZIEŃ KOTA W BIBLIOTECE

Światowy Dzień Kota w Polsce obchodzony jest od 2006 roku i przypada rokrocznie 17 lutego. Z tej okazji w Bibliotece Szkolnej w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy miały miejsce kreatywne zajęcia czytelnicze. Uczestnikami były dzieci z oddziału przedszkolnego „Kolorowe Nutki”. Na początku spotkania dzieci zapoznały się z książkami, wierszami i zagadkami o „kociej” tematyce oraz wysłuchały baśni braci Grimm o „Kocie w Butach”. Ogromne zainteresowanie wzbudziły zagadki o kotach z książki „Zgaduj zgadula” i zabawne wiersze, np.; „Chory kotek” Stanisława Jachowicza. Zorganizowane spotkanie miało nie tylko formę zabawową, ale też edukacyjną, mającą na celu podkreślenie znaczenia kotów w naszym życiu. W drugiej części zajęć dzieci w kreatywny sposób wykonały koty z papieru. W czasie pracy towarzyszyła im piosenka pt.” Wlazł kotek na płotek” a uczestnikom towarzyszył  uśmiech i dobry humor.

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI PODSUMOWUJĄCE I PÓŁROCZE

13 lutego 2019 w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyło się zebranie z Rodzicami. W czasie spotkania dyrektor szkoły – p. Iwona Nowak-Gancarz podsumowała pracę uczniów oraz działalność placówki w minionym półroczu.  Nagrodzono uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz sporcie wręczając stypendia naukowe i sportowe. Zaszczyt uhonorowania uczniów przypadł Przewodniczącemu Rady Gminy Malechowo p. Wiesławowi Rosińskiemu, radnej p. Renacie Jarotek, dyrektorowi szkoły oraz wychowawcom.