ŚWIĘTA MAJOWE

W najbliższych dniach będzie wiele okazji do zamanifestowania naszego patriotyzmu. Obchodzić będziemy rocznice ważnych wydarzeń historycznych: 1 maja – Święto Pracy i rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wywieśmy w te dni biało-czerwone flagi w oknach naszych domów i uczestniczmy w obchodach tych ważnych dla Polaków świąt.

Działamy Profilaktycznie

19 kwietnia uczniowie klas 5-8 wzięli udział w pogadance w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach przeprowadzonej przez przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz policji w Sławnie. Spotkanie było podsumowaniem cyklu lekcji poświęconych zapobieganiu używania przez uczniów  narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków.  W trakcie prelekcji omówione zostały aspekty zdrowotne wynikające z zażywania i posiadania niedozwolonych substancji. Uczniowie zostali zapoznani z zagrożeniami i skutkami przyjmowania narkotyków, w tym nowych narkotyków. Poruszone zostały także tematy związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich.

Lekcja Otwarta

W poniedziałek w klasie VII odbyła się powtórzeniowa lekcja j. angielskiego prowadzona metodą stacji zadaniowych. Uczniowie, pracując w parach, wykonywali zadania przygotowane przez nauczyciela na pięciu stanowiskach (stacjach). Zakres powtarzanego materiału obejmował tematykę życia prywatnego, a zadania miały zróżnicowany poziom trudności. Największą zaletą metody stacji jest pobudzanie aktywności wszystkich uczniów przez cały czas trwania lekcji. Uczniowie mogą też wykazać się umiejętnością współpracy oraz komunikacji, a sam nauczyciel występuje w zmienionej roli – jako obserwator. Poniedziałkowa lekcja przebiegła płynnie i ciekawie, przede wszystkim dzięki połączeniu nauki i zabawy.

Higiena nasza tarcza ochronną

W ramach Wojewódzkiego Programu Edukacji Zdrowotnej “HIGIENA NASZĄ TARCZĄ OCHRONNĄ” mającego na celu wdrażanie od najmłodszych lat zasad profilaktyki zdrowotnej, uczniowie klas I – III realizowali tematy koncentrujące się na zapobieganiu chorobom zakaźnym poprzez stosowanie zasad higieny osobistej. Dzieci wzbogaciły swoją wiedzę z dziedziny zdrowia oraz przyswoiły i wdrożyły prawidłowe przyzwyczajenia i nawyki higieniczno- zdrowotne  poprzez udział w zajęciach, podczas których, na podstawie obejrzanych prezentacji multimedialnych, omawiane były zagadnienia: higieny osobistej, higieny rąk, grypy i koronawirusa. Piękne prace uczniów, zachęcające do dbania o higienę, przyozdobiły szkolny korytarz.

“PTAKI, PTASZKI, PTASZĘTA POLNE 2023” – 54. TURNIEJ RECYTATORSKI

W dniu 29 marca 2023 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyły się eliminacje szkolne 54. Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne”. Łącznie w konkursie wzięło udział 23 uczestników, którzy wykazali się nie lada odwagą. Wystąpienia publiczne wzbudzają wiele emocji i podekscytowania oraz potrafią wywołać tremę i uwięzić głos w gardle.

Serdecznie dziękujemy Dyrektor pani Iwonie Nowak-Gancarz za przywitanie uczestników i otwarcie konkursu. Dyrekcja przewodniczyła komisji konkursowej, a w jej skład weszły: pani Elżbieta Skuratowicz, pani Marta Wiącek, pani Justyna Okurowska i pani Joanna Komorowska. Komisja miała spore wyzwanie, bo poziom uczniów był wysoki. Po burzliwych obradach wybrano Zwycięzców. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Laureaci:

Kategoria „Ptaszęta Polne”:

I m-ce – Zofia Orzechowska – kl. II

II m-ce – Marcjanna Orzechowska – kl. I

III m-ce – Oliwia Czarnota – kl. III

Kategoria „Ptaszki”:

I m-ce – Błażej Kwiatkowski – kl. VI

II m-ce – Małgorzata Mikulska – kl. IV

III m-ce – Arleta Łacina – kl. IV

Kategoria „Ptaki”:

I m-ce – Kacper Wnuk – kl. VIII

II m-ce – Jakub Orzechowski – kl. VIII

III m-ce – Bartłomiej Podbereżny – kl. VIII

Gratulujemy!

Laureaci, trzymamy za Was kciuki – kolejny etap14 kwietnia.