KSZTAŁTUJEMY KOMPETENCJE KLUCZOWE

Kompetencje w szkole kształtujemy nie poprzez to czego uczymy, ale jak uczymy.

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy realizuje projekt MEN „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów”.

W naszej szkole przez cały rok szkolny rozwijamy kompetencje kluczowe u uczniów, a w szczególności kompetencję ich uczenia się.

Diagnoza wyboru pracy nad kompetencją uczenia się uczniów została przeprowadzona za pomocą metody „Koła kompetencji” oraz na podstawie wyników analizy i interpretacji zebranych wniosków z diagnoz przedmiotowych i edukacji wczesnoszkolnej na koniec roku szkolnego 2017/2018.

Kompetencja uczenia się uczniów jest rozwijana i wzmacniana za pomocą różnorodnych zadań i działań realizowanych w szkole oraz w trakcie wielu ciekawych i interesujących zajęć i zabaw dodatkowych.

Działania i zadania realizowane w trakcie trwania projektu to: robotyka, programowanie i projektowanie graficzne, nauka gry w szachy, nauka pływania, korzystanie z różnych źródeł informacji w czasie zajęć dydaktycznych, zajęcia plastyczne, zajęcia świetlicowe, warsztaty badawcze, praca zespołowa, umiejętność współpracy w grupie oraz prezentowania wyników własnej pracy.

Podczas trwania projektu nauczyciele swoje zadania i działania w pracy nad kompetencjami konsultują z doradcą – Iwoną Nowak-Gancarz, która wspiera uczestników w ich działaniach poprzez podejmowanie refleksji nad doświadczeniem uczenia się. Do tej pory odbyły się dwie konsultacje doradcy z uczestnikami (21 stycznia 2019 i 13 lutego 2019), na których zaplanowano i przeprowadzono działania związane z inicjatywą zmian w szkole.

20190219_125411 (Copy) 20190220_120256 (Copy) 20190220_120656 (Copy) 20190220_120755 (Copy) 20190220_120808 (Copy) 20190220_125842 (Copy) 20190221_083808 (Copy)

20190221_092425 (Copy) 20190221_100706 (Copy)20190221_114655 (Copy)