ZABAWY I WRÓŻBY ANDRZEJKOWE

30 listopada 2016r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyły się Andrzejki. Od godziny 10:00 na każdej przerwie uczniowie oraz opiekunowie mogli odwiedzić stoiska z wróżbami. Wśród zabawnych przepowiedni znalazły się: Serce nie sługa, Andrzejkowe kubeczki, Przyszłość z kart wypisana, Wróżenie z ręki, Andrzejkowe szpilki, Imiona ukochanego i ukochanej. Magiczne miejsca przygotowali uczniowie klasy VI członkowie Samorządu. Wróżki – Julka, Klaudia, Hania, Wiktoria – spisały się na medal, dostarczając nam wiele radości jak i zaskoczenia.  W klasach odbyły się również spotkania z poczęstunkiem i zabawami.

POMAGAMY ZWIERZĘTOM

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odwiedzili milusińskich w  schronisku dla zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie i przekazali zebraną karmę, koce oraz materac.

Celem akcji i wycieczki było uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt, chęć kształtowania u młodzieży gotowości niesienia pomocy zwierzętom,  zapoznanie się z warunkami bytowymi zwierząt i przekazanie karmy, którą zbierali uczniowie naszej szkoły.

Podczas wycieczki uczniowie wysłuchali prelekcji  wygłoszonej przez pracownika schroniska, dowiedzieli się, że aktualnie na terenie schroniska przebywa ok. 250 piesków i 130 kotków, a także  jak należy zachowywać się wobec zwierząt przebywających  w schronisku.

Zbiórka karmy dla zwierząt trwała trzy tygodnie. W trakcie zbiórki  zebrano 120 kilogramów karmy dla psów i kotów. Wszystkie te rzeczy uczniowie przekazali do schroniska „Leśny Zakątek” w Koszalinie.

Dary zebraliśmy dzięki wrażliwości uczniów i ich rodziców- serdecznie dziękujemy.

Ogromne podziękowania składamy Radzie Rodziców za dofinansowanie wyjazdu do schroniska.

Opiekunowie wycieczek i akcji: Kamilla Choina, Małgorzata Cichecka, Anna Bartosik-Mikulska, Anna Augustyniak-Sikora, Martyna Kimmel, Dorota Fiszer

Dziękujemy!!

RADA SZKOLENIOWA DLA NAUCZYCIELI

„Współpraca nam się opłaca”

Szkoleniowe spotkanie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyło się w dniach 25-26 listopada i dotyczyło umiejętności współpracy. Celem warsztatowej formy pracy było budowanie klimatu wzajemnej współpracy grupowej i wzajemnego zaufania między nauczycielami połączone z wykorzystaniem elementów ruchowych i w miłej atmosferze. Założone cele zostały osiągnięte poprzez działania w parach i grupach. Szkolenie odbyło się ze wszystkimi elementami występującymi podczas lekcji prowadzonej metodą OK. W związku z tym wszyscy nauczyciele byli zaangażowani, wspaniale ze sobą współpracowali i integrowali się podczas wykonywania zaplanowanych w harmonogramie zadań i działań. Na koniec każdy uczestnik otrzymał certyfikat za udział w szkoleniowej radzie „ Współpraca nam się opłaca” w ramach programu Szkoły Uczącej Się. Spotkanie prowadziły Małgorzata Cichecka i Elżbieta Skuratowicz we współpracy z Kamillą Choiną, Martą Wiącek, Martyną Kimmel i Dorotą Fiszer.

PODSUMOWANIE DNI ANGIELSKICH

Zwycięzcy konkursów z okazji obchodów Dni Języka Angielskiego wyłonieni! Oto i oni:

Klasa I: Tomasz Cichoński, Wojciech Jóźwiak, Mateusz Kaczoch, Wojciech Karczmarczyk, Wiktoria Lauda, Julia Romankiewicz, Mariusz Tornow

Klasa II: I m-ce – Adam Golik,  II m-ce – Wiktoria Janta – Lipińska,  III m-ce – Martyna Śmielewicz

Klasa III: I m-ce – Iga Hencel,  II m-ce – Nadia Mikrut,  III m-ce – Zuzanna Kania

Klasa IV: I m-ce – Karol Skupiński, Adrian Sadowski,  II m-ce – Michał Kowalczuk, Oliwia Romankiewicz,  III m-ce – Amelia Golik, Katarzyna Pawliczuk

Klasa V: I-m-ce – Klaudia Jung, Emil Borki, Kacper Zaborowski, Aleksander Pitra,   II m-ce – Marta Kobryń, Oskar Głowaczewski, Wojciech Strzelecki, Michał Rolnik,  III m-ce – Julia Giś, Martyna Jodkowska, Rafał Kępa, Krzysztof Procki

Klasa VI: I m-ce – Julia Wagner, Oliwia Strzelecka, Klaudia Dziubak,  II m-ce – Maja Duliasz, Klaudia Jagodzińska, Szymon Myśliński, Jacek Iwaszko,  III m-ce – Izabela Tornow, Hanna Iwaszko, Oliwia Herba, Karolina Dobrzyńska

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom Dni Języka Angielskiego dziękujemy!

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA I DZIEŃ ZWIERZAKA

Dziś – 25 listopada mieliśmy okazję przyjść do szkoły z ulubionymi pluszakami. Dzień Misia upłynął miło i “przytulnie” – każde spojrzenie na ulubionego miśka wywoływało uśmiech i miłe wspomnienia.

W tym dniu również obchodziliśmy Dzień Zwierzaka, poznając  w salach lekcyjnych specjalnych gości. Szkołę odwiedziły nasze zwierzaki pod opieką dorosłych. Podziwialiśmy pieski, kotki, rybki, chomiki, kanarki. Uczniowie – opiekunowie zwierząt chętnie opowiadali swoim kolegom o zasadach opieki nad pupilami, obowiązkach jak i przyjemnościach z nimi związanymi.

Na zajęciach świetlicowych dzieci kolorowały swoich milusińskich, a powstałe prace można podziwiać na wystawie szkolnej.

Dziękujemy Uczniom i Rodzicom za cenną naukę i zabezpieczenie zwierząt.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

„W zdrowym ciele zdrowy duch”- co to oznacza? Uczniowie Szkoły Podstawowej z Niemicy wiedzą, że aby czuć się dobrze muszą dbać o swoje ciało. Spożywają więc odżywcze pierwsze śniadanie, również drugie, spożyte w szkole jest pożywne kolorowe i smaczne. Znają zasadę mycia rąk przed jedzeniem i zębów po jedzeniu. Aktywny wypoczynek jest wpisany w codzienny plan dnia. Cenną lekcją o tematyce własnego zdrowia okazał się wywiad z panią pielęgniarką – Beatą. Uzupełnieniem była multimedialna prezentacja o odporności organizmu na grypę i  przeziębienia.

DZIEŃ PRAW DZIECKA

„Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy.”

20 listopada, przypadała 57 rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw Dziecka oraz 27 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W tym dniu w wielu krajach obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Społeczność uczniowska  naszej szkoły z tej okazji przygotowała  apel pt. „Mamy swoje prawa”, który odbył się 21. 11. 2016 r. Został przygotowany przez przedszkolaków i  uczniów klas I-VI pod kierunkiem Małgorzaty Cicheckiej i Kamilli Choiny. Jego celem było przekazanie informacji o prawach ustanowionych dla dzieci i z myślą o nich oraz uświadomienie, że oprócz praw mają również obowiązki.
Ich przestrzeganie należy przede wszystkim do dorosłych, którzy stwarzają dzieciom warunki do życia i rozwoju. Aby zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo spisano Konwencję o Prawach Dziecka. Jest to międzynarodowa umowa przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Dokument ten obowiązuje w niemal wszystkich państwach świata. Jego uchwalenie jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka.