DZIEŃ PRAW DZIECKA

„Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy.”

20 listopada, przypadała 57 rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw Dziecka oraz 27 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W tym dniu w wielu krajach obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Społeczność uczniowska  naszej szkoły z tej okazji przygotowała  apel pt. „Mamy swoje prawa”, który odbył się 21. 11. 2016 r. Został przygotowany przez przedszkolaków i  uczniów klas I-VI pod kierunkiem Małgorzaty Cicheckiej i Kamilli Choiny. Jego celem było przekazanie informacji o prawach ustanowionych dla dzieci i z myślą o nich oraz uświadomienie, że oprócz praw mają również obowiązki.
Ich przestrzeganie należy przede wszystkim do dorosłych, którzy stwarzają dzieciom warunki do życia i rozwoju. Aby zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo spisano Konwencję o Prawach Dziecka. Jest to międzynarodowa umowa przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Dokument ten obowiązuje w niemal wszystkich państwach świata. Jego uchwalenie jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka.