ZMIANA ODWOZÓW

ODWOZY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH

W NIEMICYROK SZKOLNY 2020/2021   OD 28.09.2020R.

PONIEDZIAŁEK,WTOREK,ŚRODA

I KURS

 

II KURS

 

13.40 – KUSICE 15.25 – KUSICE
13.50 – PĘKANINO, KAWNO 15.35 – PĘKANINO
13.50 – BARTOLINO 15.35- BARTOLINO
————— 15.35 – RZYSZCZEWO
—————- 15.35-SĘCZKOWO
——————- 15.35 MALECHÓWKO

 

 

CZWARTEK

I KURS

 

II KURS

 

12.40 – KUSICE 14.35- KUSICE
12.50 – PĘKANINO, KAWNO 14.45 – PĘKANINO
12.50 – BARTOLINO 14.45 – BARTOLINO
————— 14.45- MALECHÓWKO
—————- 14.45- SĘCZKOWO
——————- 14.45 – RZYSZCZEWO

 

PIĄTEK

I KURS II KURS
12.40 – KUSICE 13.40- KUSICE
12.50 – PĘKANINO, KAWNO 13.50 – PĘKANINO
12.50 – BARTOLINO 13.50- BARTOLINO
——- 13.50 – MALECHÓWKO
——– 13.50 – SĘCZKOWO
——— 13.50 – RZYSZCZEWO

 

 

 

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

„Im więcej języków znasz, tym bardziej jesteś człowiekiem.” Tomáš Garrigue Masaryk

Nauka języków obcych inspiruje, poszerza horyzonty, zwiększając tym samym szanse na osobiste odniesienie sukcesu, dlatego jak co roku w naszej szkole świętowano Europejski Dzień Języków Obcych.

Uczniowie poszczególnych klas reprezentowali wylosowane państwo europejskie. Na korytarzu było słychać wesołe powitania w różnych językach. Podczas lekcji wychowawczych uczniowie słuchali muzyki charakterystycznej dla danego kraju europejskiego. Na przerwach każdy mógł spróbować swoich sił, mierząc się z tzw. „tounge twisters”, czyli łamańcami językowymi, w języku angielskim. Na lekcjach języka niemieckiego z kolei uczniowie klas VII,VIII wykazywali się sporą kreatywnością prezentując prace plastyczne, których celem było zareklamować wybrane kraje niemieckiego obszaru językowego, region lub  miejsce.

Dodatkowo uczniowie sprawdzali swoją wiedzę na temat krajów DACHL. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy dzień przekonał wszystkich, że warto uczyć się języków obcych!

 

PRZEDSZKOLAKI SZUKAJA JESIENI

Sówki postanowiły poszukać Jesieni. Wybrały się na spacer po okolicy  przedszkola, aby poszukać wśród przyrody oznak tej kolorowej pory roku. Podczas spaceru zauważyliśmy spadające liście, które  zmieniają  kolory. Różnego rodzaju grzyby ale przede wszystkim znaleźliśmy kasztany i żołędzie do naszego kącika przyrody. Podczas naszej pierwszej wspólnej wyprawy dowiedzieliśmy się jak wygląda mech oraz mogliśmy  pobawić się liśćmi, które spadły już z drzew. Przed wycieczką rozmawialiśmy o znakach jesieni i rozwiązywaliśmy jesienne zagadki.

 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

“Dzień  Przedszkolaka  jest właśnie  dzisiaj, to święto  Ani, Basi i Krzysia.

Dzień  Przedszkolaka  każdy to wie,

Bawi  się  z  nami kto tylko  chce…”

W poniedziałek  w sali Sówek  od rana było  wesoło. Dzieci  przyszły  w tym dniu  ubrane na kolorowo , niektóre  przedszkolaki  w pięknych  strojach, aby świętować  wspólnie dzień Przedszkolaka. Razem  z Panią  Martą  Sówki  brały udział  w różnorodnych  zabawach tanecznych. Następnie przedszkolaki  obejrzały  film w  którym , Klaun  składał  im życzenia  z okazji  ich święta  oraz pokazał kilka  sztuczek.  Podczas wyjść  na boisko  przedszkolne dzieci  puszczały bańki  mydlane  oraz bawiły się  kolorowymi  balonami . Później  przedszkolaki  tańczyły  ile sił  w nogach na balu  z Panią  Olą. Każde  dziecko  tego dnia  otrzymało  dyplom, medal  i słodki  upominek.

WARSZTATY TEATRALNE W ZERÓWCE

“…..BO TEATR JEST PO TO,
ABY WSZYSTKO BYŁO INNE NIŻ DOTĄD”

Spontaniczne warsztaty teatralne zagościły w zerówce. Przy okazji omawiania zagadnienia – bezpieczne znajomości, dzieci improwizowały zdarzenia i scenki do przedstawionych na ilustracjach fragmentów  popularnych bajek. Wychowankowie zgłaszający się do odgrywania scenek musieli  sprawnie “zorganizować” elementy stroju i rekwizyty, aby wiarygodnie przedstawić zaproponowaną sytuację. Pomysły dzieciaków były wspaniałe, gra aktorska -I LIGA!!!.
Podsumowaniem teatralnej zabawy była rozmowa o tym, jak  dbać o swoje bezpieczeństwo.

Wychowankowie oddziału przedszkolnego wraz z wychowawcą uczestniczą w zabawach teatralnego kręgu
Wychowankowie oddziału przedszkolnego wraz z wychowawcą uczestniczą w zabawach teatralnego kręgu
Wychowankowie oddziału przedszkolnego wraz z wychowawcą uczestniczą w zabawach teatralnego kręgu
Wychowankowie oddziału przedszkolnego wraz z wychowawcą uczestniczą w zabawach teatralnego kręgu
Dziewczynki z oddziału przedszkolnego prezentują scenkę z bajki "Królewna Śnieżka"
Dziewczynki z oddziału przedszkolnego prezentują scenkę z bajki “Królewna Śnieżka”
Dziewczynki z oddziału przedszkolnego prezentują scenkę z bajki "Królewna Śnieżka". Na zdjęciu finał bajki
Dziewczynki z oddziału przedszkolnego prezentują scenkę z bajki “Królewna Śnieżka”. Na zdjęciu finał bajki
Wychowankowie oddziału przedszkolnego prezentują dramę z bajki "Czerwony Kapturek"
Wychowankowie oddziału przedszkolnego prezentują dramę z bajki “Czerwony Kapturek”
Wychowankowie oddziału przedszkolnego prezentują dramę z bajki "Czerwony Kapturek". Na zdjęciu spotkanie bohaterki z wilkiem
Wychowankowie oddziału przedszkolnego prezentują dramę z bajki “Czerwony Kapturek”. Na zdjęciu spotkanie bohaterki z wilkiem
Dziewczynki z oddziału przedszkolnego prezentują scenkę z bajki "Jaś i Małgosia"
Dziewczynki z oddziału przedszkolnego prezentują scenkę z bajki “Jaś i Małgosia”
Dziewczynki z oddziału przedszkolnego prezentują scenkę z bajki "Jaś i Małgosia"
Dziewczynki z oddziału przedszkolnego prezentują scenkę z bajki “Jaś i Małgosia”
Wychowankowie z oddziału przedszkolnego wraz z wychowawcą prezentują widowni bajkę "Wilk i siedem koźlątek"
Wychowankowie z oddziału przedszkolnego wraz z wychowawcą prezentują widowni bajkę “Wilk i siedem koźlątek”
Wychowankowie z oddziału przedszkolnego wraz z wychowawcą prezentują widowni bajkę "Wilk i siedem koźlątek"
Wychowankowie z oddziału przedszkolnego wraz z wychowawcą prezentują widowni bajkę “Wilk i siedem koźlątek”
Na zdjęciu wesołe podsumowanie bajki "wilk i siedem koźlątek"
Na zdjęciu wesołe podsumowanie bajki “wilk i siedem koźlątek”

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA

18 września 2020r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy uczestniczyła w akcji Sprzątania Świata. 27 akcja przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.

W klasach odbywały się zajęcia edukacyjne z zakresu segregowania odpadów, recyklingu oraz warsztaty i zabawy z wykorzystaniem zużytych surowców.

Uczniowie wraz z nauczycielami oraz pracownikami Nadleśnictwa Karnieszewice uporządkowali teren Niemicy, zbierając 14 worków zanieczyszczeń.

Dziękujemy Nadleśnictwu Karnieszewice za pomoc w zorganizowaniu akcji oraz objęcie działań patronatem.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spniemica.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-05

Status

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

– zdarzają się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne (pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej);

Strona dostosowana jest do wymagań WCAG 2.0 i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

– możliwość nawigacji,

– możliwość poruszania się po kolejnych elementach strony – klawisz „Tab”,

– możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych,

– podwyższony kontrast,

– nagłówki i etykiety,

– zdjęcia oraz skanowane dokumenty (od ostatniej aktualizacji) są opisane etykietami i napisami.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Niemicy. Data sporządzenia: 2020-09-15.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły p. Iwona Nowak-Gancarz, e-mail: spniemica@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 94 318 4387. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat postępowania odwoławczego

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (http://www.rpo.gov.pl/)

Dostępność architektoniczna

Adres:

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy

Niemica 31

76-142 Malechowo

Szkoła posiada 15 sal dydaktycznych i pracowni, salę gimnastyczną, które gwarantują wszechstronny rozwój ucznia.

Przedszkole „zespolone” ze szkołą pozwala dziecku na bezstresowe przekroczenie progu: przedszkole – szkoła.

Główne wejście do siedziby Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy, usytuowane jest od drogi dojazdowej Kusice-Niemica. Do budynku prowadzi również wejście z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych od strony parkingu. Parking samochodowy znajduje się przy drodze dojazdowej do szkoły od strony drogi Niemica-Bartolino.

Korytarze w budynku szkoły mają szerokość minimum 2 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Z budynków szkoły jest 5 wyjść ewakuacyjnych.

Obiekty szkolne są całodobowo chronione przez agencję ochrony.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

15 września 2020r. w przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki.

Jest to święto, które ma na celu pobudzanie kreatywności, pomysłowości, talentu i odwagi w pokonywaniu trudności. Sówki z Niemicy spędziły ten czas w wyjątkowy sposób.

Każdy przedszkolak wypowiedział się na temat tego co go wyróżnia oraz w jaki sposób możemy się wzajemnie motywować i wspierać.

Kolejnym punktem tego dnia było uczestnictwo w wielu zabawach z kropką oraz wykonanie kropkowych dzieł sztuki. Pod koniec zajęć dzieci miały za zadanie odnaleźć kropki ukryte w ogrodzie przedszkolnym. Z ogromną przyjemnością i zaangażowaniem biegały i szukały kolejnych kropek.

 

BREAKDANCE W ŚWIETLICY KULTURY W MALECHOWIE – ZAPISY TRWAJĄ

Wójt Gminy Malechowo – Radosław Nowakowski i instruktor Natalia Sławińska zapraszają na rozwojowe zajęcia breakdance dziewczynki i chłopców, które obywać się będą w każdy poniedziałek w Świetlicy Kultury w Malechowie.

I grupa: 6-9 lat, godz. 17:00,

II grupa: 10-12 lat, godz. 18:00.

 

Odpłatność: 80 zł za miesiąc.

4 spotkania w miesiącu w wymiarze 60 min.

Spotkanie organizacyjne z rodzicami i dziećmi oraz występ pokazowy w poniedziałek, 21 września br. o godzinie 17:00 w sali głównej Świetlicy Kultury w Malechowie.

Zapisy do dnia 21 września pod numerem telefonu: 94 31 40 574 lub mailowo: promocja@malechowo.pl.

ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA ZAPROSZENIE WÓJTA GMINY MALECHOWO PANA RADOSŁAWA NOWAKOWSKIEGO I INTRUKTORA NATALII SŁAWIŃSKIEJ NA ZAJĘCIA BREAKDANCE, KTÓRE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W ŚWIETLICY KULTURY W MALECHOWIE

 

Zapraszamy serdecznie!

RYTMIKA W ŚWIETLICY KULTURY W MALECHOWIE

Zapraszamy dzieci w wieku 3-8 lat na NIEODPŁATNE zajęcia rytmiki, które odbywać się będą w Świetlicy Kultury w Malechowie w każdy poniedziałek.
I grupa – 15:00 – 15:45,
II grupa – 15:45 – 16:30.

Pierwsze zajęcia już w najbliższy poniedziałek, 14 września br. Dzieci powinny mieć ze sobą wygodne obuwie zmienne (typu kapcie, tenisówki).

Zapisy pod numerem telefonu: 94 31 40 574 lub mailowo:

Wstęp wolny!!!

Wójt Radosław Nowakowski zaprasza wszystkich naszych najmłodszych mieszkańców do wspólnej zabawy.
Zdjęcie przedstawia plakat - zaproszenie Świetlicy Kultury w Malechowie i Wójta Gminy Malechowo Radosława Nowakowskiego na zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 3 - 8 lat
Zdjęcie przedstawia plakat – zaproszenie Świetlicy Kultury w Malechowie i Wójta Gminy Malechowo Radosława Nowakowskiego na zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 3 – 8 lat