logo Sprzątania Świata

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA

18 września 2020r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy uczestniczyła w akcji Sprzątania Świata. 27 akcja przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.

W klasach odbywały się zajęcia edukacyjne z zakresu segregowania odpadów, recyklingu oraz warsztaty i zabawy z wykorzystaniem zużytych surowców.

Uczniowie wraz z nauczycielami oraz pracownikami Nadleśnictwa Karnieszewice uporządkowali teren Niemicy, zbierając 14 worków zanieczyszczeń.

Dziękujemy Nadleśnictwu Karnieszewice za pomoc w zorganizowaniu akcji oraz objęcie działań patronatem.