Archiwa kategorii: INFORMACJE

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Zarządzenie Nr 10/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy

z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym oraz zajęć opiekuńczych w klasach I-III w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie

 • 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
 • 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, poz. 492, poz.595, poz.642, poz.742, poz.780, poz.871),
 • 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 poz. 530, poz.564, poz.657, poz.781, poz.780, poz.872), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:
 • 1.
 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 07 czerwca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, za zgodą Organu Prowadzącego.
 2. Zawiesza się na czas oznaczony w zakresie klas I–III działalność opiekuńczo-wychowawczą w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 07 czerwca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, za zgodą Organu Prowadzącego.
 3. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, 2-, realizacja podstawy programowej oraz zadania są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. Ustala się harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII w okresie od 25 maja 2020 roku.
 5. Ustala się harmonogram konsultacji dla uczniów klas I-VII w okresie od 01 czerwca 2020 r.
 • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szkoły

Iwona Nowak-Gancarz

SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA UCZNIÓW

Gmina Malechowo zakupiła sprzęt niezbędny do nauki w formie zdalnej w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2019-2020.

10 laptopów trafiło do naszej szkoły. Z Gminy Malechowo odebrała je Pani Anna Bartosik-Mikulska nauczyciel informatyki. Od poniedziałku rodzice odbierają sprzęt. I teraz 10 uczniów będzie uczyło się na odległość dzięki temu sprzętowi.

Uczniowie, nauczyciele oraz dyrektor  szkoły dziękują za taka możliwość.

KLUB SZKÓŁ UNICEF POLECA

Klub Szkół UNICEF

Nowa aktywność dla Członków Klubu Szkół UNICEF.

Chcielibyśmy podzielić się z Członkami Klubu Szkół UNICEF informacjami o tym, jak młode osoby z różnych stron świata radzą sobie podczas epidemii koronawirusa. Tym samym zachęcamy uczniów do podzielenia się swoimi doświadczeniami.

W artykule „Życie młodych osób podczas epidemii koronawirusa” zebraliśmy

 • Historie dzieci z różnych stron świata, które uczestniczą w edukacji zdalnej,
 • Linki do filmu, będącego krótkim nagraniem rozmowy nastolatków z kilku europejskich krajów,
 • Pomysły, jak uczniowie mogą zaprezentować swoje własne przeżycia, podczas wirtualnych spotkań w grupie, bądź w formie indywidualnej pracy, wykorzystującej techniki artystyczne.

Link do materiałów

https://unicef-koronawirus.pl/edukacja/zycie-mlodych-osob-podczas-epidemii-koronawirusa/

Na stronie  unicef-koronawirus.pl  znajdują się  również ciekawe artykuły poświęcone tematyce edukacji, psychologii oraz zdrowia. Zachęcamy do skorzystania.

Przygotowany został również  nowy „Przewodnik dla Młodzieży – co możesz zrobić podczas epidemii koronawirusa”  w którym znajduje się jeszcze więcej inspiracji do działania. Udostępniamy go uczniom w załączniku.

 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEDSZKOLA

Zarządzenie Nr 9/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy

z dnia 05 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie

 • 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
 • 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410),
 • 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:
 • 1.
 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowe im. Noblistów Polskich w Niemicy. w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 23 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, za zgodą Organu Prowadzącego.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w im. Noblistów Polskich w Niemicy, są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szkoły

Iwona Nowak-Gancarz