„Jest na świecie taki rodzaj smutku,
którego nie można wyrazić łzami.
Nie można go nikomu wytłumaczyć.
Nie mogąc przybrać żadnego kształtu,
osiada cicho na dnie serca
jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.”

Haruki Murakami

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci uczennicy klasy VIII Natalii Kuczwalskiej.

Najszczersze wyrazy współczucia dla Mamy i Sióstr oraz najbliższej Rodziny.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Społeczność Uczniowska Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy. 

TRADYCJE WIELKANOCNE

13 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbył się apel pod hasłem „Malowane Święta”. W czasie spotkania przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III przedstawili podczas inscenizacji słowno-muzycznej zwyczaje i tradycje wielkanocne. W miłej i wiosennej atmosferze pani dyrektor złożyła zebranym świąteczne życzenia.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich naszych Uczniów, Rodziców, Pracowników, Przyjaciół.  

Życzę zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie

Dyrektor Szkoły

Iwona Nowak-Gancarz

WARSZTATY EKOLOGICZNE

6 kwietnia uczniowie klasy II i III uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, w ramach programu, którego celem jest promowanie zasad postępowania zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Temat warsztatów w klasie II to SEGREGOWANIE ODPADÓW, zaś w klasie III BIORÓŻNORODNOŚĆ.

Uczniowie bardzo aktywnie i z ogromnym zaciekawieniem uczestniczyli w zajęciach.