Uczniowie klasy drugiej prezentują swoją pracę

WARSZTATY EKOLOGICZNE

6 kwietnia uczniowie klasy II i III uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, w ramach programu, którego celem jest promowanie zasad postępowania zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Temat warsztatów w klasie II to SEGREGOWANIE ODPADÓW, zaś w klasie III BIORÓŻNORODNOŚĆ.

Uczniowie bardzo aktywnie i z ogromnym zaciekawieniem uczestniczyli w zajęciach.