„Jest na świecie taki rodzaj smutku,
którego nie można wyrazić łzami.
Nie można go nikomu wytłumaczyć.
Nie mogąc przybrać żadnego kształtu,
osiada cicho na dnie serca
jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.”

Haruki Murakami

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci uczennicy klasy VIII Natalii Kuczwalskiej.

Najszczersze wyrazy współczucia dla Mamy i Sióstr oraz najbliższej Rodziny.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Społeczność Uczniowska Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy.