Archiwum kategorii: Bez kategorii

Zima w obiektywie

Uczniowie klasy 7. na zajęcia plastyki wykonali serie zdjęć zimowych krajobrazów najbliższej okolicy, wykorzystując zdobytą wiedzę o fotografii jako dziedzinie sztuki.

BEZPIECZNE ZABAWY NA ŚNIEGU KLASY II

Po długo oczekiwanym powrocie do szkoły uczniowie chętnie spędzają czas na zimowych szaleństwach. Galeria przedstawia uczniów klasy II podczas zajęć na boisku przyszkolnym.

POWRÓT UCZNIÓW KLAS I – III DO SZKOŁY

Szanowni Rodzice!

Od 18 stycznia 2021r. oczekujemy dzieci klas I –III w szkole, gdzie prowadzone będą zajęcia stacjonarne.

Praca odbywać się będzie z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych dla zachowania bezpieczeństwa, zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej, a także rodziców.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wytycznych MEN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Do szkoły przychodzą dzieci zdrowe, z rodzin, gdzie wszyscy domownicy są zdrowi i nikt nie przebywa na kwarantannie. Rodzic ma obowiązek zapewnić dziecku maseczkę.

Dowóz

poniedziałek , wtorek , środa, czwartek, piątek

7,25 Bartolino

7,35 Pękanino

7,45 Kusice

Odwóz

poniedziałek , wtorek , środa, czwartek, piątek

12.40 – KUSICE

12.50 – PĘKANINO, KAWNO

12.50 – Bartolino

Świetlica szkolna czynna codziennie od 7,00 do 16,00.

Plan lekcji bez zmian.

Obiady – koszt 5 zł

Jeżeli dziecko chce otrzymać obiad w dniu 18 stycznia 2021 należy to zgłosić telefonicznie do sekretariatu szkoły ( 94 3184 387) do godziny 8,00.

Dyrektor szkoły

Iwona Nowak- Gancarz