Archiwum kategorii: Bez kategorii

Dzień Tolerancji

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji, która mówi, że „tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary.” Dzień ten stał się dobrą okazją do podjęcia tematu tolerancji w naszej szkole. Uczniowie na lekcjach wychowawczych lub podczas zajęć z psychologiem szkolnym zastanawiali się, czym dla nich jest tolerancja oraz kim jest człowiek tolerancyjny, a swoje refleksje przedstawili w formie prac plastycznych.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. O godzinie 11:11 odświętnie ubrani uczniowie wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły odśpiewali Hymn Polski. W czasie spotkania nagrodzono uczniów, którzy prezentowali przebrania Józefa Piłsudskiego podczas Wieczoru Poezji Patriotycznej. Dużo radości sprawiło dzieciom śpiewanie piosenek patriotycznych w trakcie tematycznego karaoke.

WIECZÓR POEZJI PATRIOTYCZNEJ

„By dzień każdy

Na słonecznych zegarach

Odliczał swoje godziny,

By noc każda

Pogodnymi gwiazdami

Lśniła nad nami, gdy śpimy…

Tego życzymy Ci Polsko!”

Dzień 8 listopada 2023roku na długo zapisze się w pamięci mieszkańców Niemicy. Ten spokojny wieczór poświęcony był 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczniowie naszej szkoły, wspomagani przez swoich rodziców i dziadków, zaprezentowali przedstawienie poetycko-muzyczne pt. „Droga do niepodległości”, oddając w ten sposób hołd tym, którzy zachowali wiarę w odrodzenie państwa polskiego i którzy za tę wielką sprawę walczyli i ginęli.

Uroczystość została urozmaicona sceną batalistyczną przygotowaną przez Marszałka Józefa Piłsudskiego (w tej roli Pan Robert Baran) oraz jego żołnierzy.

W tym dniu każdy mógł dołożyć cegiełkę na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy, kupując przygotowane przez Radę Rodziców dekoracje, ciasta i domowy chleb. Do nabycia były też obrazy malowane przez młodych artystów – młodzież naszej placówki.

WYCIECZKA DO LEONARDII

W dn. 3 października uczniowie klas 1-4 Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy wzięli udział w wycieczce do Parku Edukacji i Rozrywki Leonardia, który  oferuje wiele atrakcji  inspirowanych  wynalazkami Leonarda da Vinci. Poznaliśmy tam wiele gier i zabaw, z którymi nie mamy do czynienia na co dzien. Był to czas wypełniony wspaniałymi przygodami i emocjami oraz aktywnością na świeżym powietrzu.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI

Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Muzyki były świetną okazją do zaprezentowania swoich talentów. Mieliśmy przyjemność podziwiać wspaniałe występy Stanisława Rogali z klasy szóstej oraz Julii Hencel z klasy piątej. Przerwy wypełnił porywający taniec Małgosi, Zuzi i Oliwii z klasy piątej oraz wesołe śpiewy karaoke.

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

Dnia 29 września 2023r. w szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się nauczyli w szkole. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było między innymi zaśpiewanie piosenek w języku polskim i angielskim, recytacja wierszy oraz odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań.

Po zakończonej prezentacji nastąpił doniosły moment ślubowania i pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy, którego dokonała Pani dyrektor Iwona Nowak-Gancarz. Na koniec uroczystości najmłodsi otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale, legitymację szkolne, książeczki SKO ufundowane przez Radę Rodziców z wkładem 10zł dla każdego ucznia, wspaniałe pomoce dydaktyczne od organu prowadzącego Gminy Malechowo, gry, przybory szkolne, słodycze od młodszych i starszych kolegów i koleżanek.

Po zakończonej części oficjalnej pierwszoklasiści i zaproszeni goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i tort przygotowany przez rodziców uczniów.