Szkolna galeria

Od impresjonizmu do abstrakcji – inspiracje twórcze uczniów klas VI i VII.

REKRUTACJA 2021/2022 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W NIEMICY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy ogłasza nabór do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. 

Zapisy trwają od 1 marca 2021r. do 17 marca 2021r.

 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5-5 lat
 • Do oddziału przedszkolnego „zerówka” 6 lat  (dzieci urodzone w 2015 roku)
 • Do klasy pierwszej dzieci 7 letnie (urodzone w 2014 roku) objęte obowiązkiem szkolnym.

            Przedszkole pracuje 9 godzin dziennie, od godziny 7:00 do 16:00. Czas pracy dostosowany jest do potrzeb i sugestii rodziców. W naszym przedszkolu dbamy o rozwój, wspieramy samodzielność dzieci. Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących, elementów z planu daltońskiego, kodowania, terapii przez ruch, bajkoterapii. Bezpłatnie uczymy naszych przedszkolaków języka angielskiego oraz prowadzimy zajęcia logopedyczne.

            Mamy nową i odpowiednio wyposażoną salę oraz łazienki odpowiadające współczesnym standardom, które zmodernizowane zostały w ramach projektu „Przedszkolaki daleko od centrum- upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo”.

Podania można składać w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres spniemica@malechowo.pl

Podania dostępne są poniżej oraz w zakładce DLA RODZICÓW

UCZYMY RATOWAĆ

Uczniowie klasy II odbyli warsztaty dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przypomnieli sobie numery służb ratunkowych, odgrywali scenki dramowe pod hasłem ,, Wzywamy pomoc” zgodnie z instrukcją. Na zakończenie cyklu zajęć wykonali model telefonu i przygotowali apteczki małego ratownika. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony małych ratowników.

EPUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej szkoły.

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

/4215992/SkrytkaESP

 Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru Pismo ogólne udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie “Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

ścieżka dostępu: Strona główna > Inny podział spraw > Alfabetyczna lista spraw – należy wybrać usługę  “Pismo ogólne do podmiotu publicznego”

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 3 megabajty. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane. Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

KARTKA WALENTYNKOWA – KONKURS PLASTYCZNY

WYNIKI  KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „KARTKA  WALENTYNKOWA”

W naszej szkole odbył się konkurs walentynkowy pod hasłem

 „DZIEŃ MIŁEGO SŁOWA DLA KAŻDEGO”

Wszyscy uczestnicy konkursu  zajęli Pierwsze Miejsce:

Lista laureatów:

 • Julia Hencel kl. II
 • Hubert Kropidłowski kl. II
 • Arleta Łacina kl. II
 • Małgorzata Mikulska kl. II
 • Antonina Nieradka kl. II
 • Wojciech Jędrzejczyk kl. III
 • Kinga Kropidłowska kl. IV
 • Wiktoria Harasimowicz kl V
 • Sebastian Rudzki kl. VI
 • Patrycja Babirecka kl. VIII

Gratulujemy Pięknych Prac!!!

Świetlica Szkolna