Zmiana organizacji pracy dnia 29 września 2021roku środa

Zmiana organizacji pracy

Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy

 dnia 29 września 2021roku środa.

W związku z ostatnim pożegnaniem

Nauczyciela Pani Krzysztofy Kowalczuk

 zmianie ulega plan zajęć lekcyjnych i odwozy uczniów.

Klasy I-III lekcje wg planu.

Klasy IV-VI lekcje skrócone do 30 minut każda.

Przedszkole pracuje bez zmian.

Uczniom, którzy z różnych przyczyn muszą pozostać w szkole dłużej, zorganizowano zajęcia opiekuńcze. (Rodziców w/w prosimy o zgłoszenie tego faktu do wychowawców.)

Odwozy

Klasy I-III , IV i VI– 1130  z Niemicy

Kusice 1135

Bartolino 1140

Pękanino 1145

Kawno 1150

Klasy 0-V,VII, VIII – 1210  z Niemicy

Kusice 1215

Bartolino 1220

Pękanino 1230

Klasy 0-VIII -1315 z Niemicy

Malechówko 1325

Sęczkowo 1335

Karwice 1345

Rzyszczewo 1355

Wszyscy chętni uczniowie klas V-VIII, za zgodą Rodziców, mają możliwość uczestnictwa w pogrzebie pod opieką nauczycieli.

Wyjazd autokaru spod szkoły godzina 13,00 do Kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Sulechówku.

Msza pogrzebowa godzina 14,00.

Po uroczystości powrót- wyjazd autokaru ok.15,30 do miejsca zamieszkania.

Chęć wyjazdu należy zgłosić w dniu 28 września 2021 roku do wychowawcy.

Godziny zajęć lekcyjnych:

Klas IV-VIII

  1. 8,00-8,30
  2. 8,35-9,05
  3. 9,15-9,45
  4. 9,55-10,25
  5. 10,35-11,05
  6. 11,15-11,45

Ostatnie pożegnanie

KRZYSZTOFA KOWALCZUK 1968-2021

Z największym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 26 września 2021 roku zmarła

nasza Koleżanka Krzysztofa Kowalczuk.

Długoletni Nauczyciel i Pedagog, Wychowawca wielu pokoleń dzieci. Nauczyciel wielkiego formatu. Oddana  pracy, rodzinie, przyjaciołom. Ceniąca tradycje i relacje z bliskimi, współpracę i wzajemną pomoc w gronie pedagogicznym. Skromna, zawsze bezinteresownie niosąca pomoc.

Jej odejście jest dotkliwą stratą dla naszej szkoły.

W imieniu społeczności szkolnej składamy szczególne wyrazy głębokiego wsparcia Mężowi, Mamie, Dzieciom oraz Rodzinie.

W tych godzinach dzielimy Wasz ból i jesteśmy tak bardzo z Wami!

Dyrektor Iwona Nowak-Gancarz, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy.

Europejski Dzień Języków

“Znać inny język to jak posiadać drugą duszę.”- Charlemagne

W tym roku po raz kolejny w naszej szkole miał miejsce Europejski Dzień Języków, który od 2001 r. obchodzony jest 26 września z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. Celem wydarzenia było zachęcenie uczniów do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. Przy wejściu do szkoły każdego witały napisy m.in. w j. angielskim, niemieckim, greckim czy nawet fińskim. Uczniowie poszczególnych klas reprezentowali wylosowane państwo europejskie. Na korytarzu było słychać wesołe powitania w różnych językach. Podczas lekcji wychowawczych uczniowie słuchali muzyki charakterystycznej dla danego obszaru. Ściany szkoły zostały przyozdobione plakatami, przygotowanymi przez uczniów szkoły, przedstawiającymi informacje o wybranych państwach europejskich. Na przerwach każdy mógł spróbować swoich sił, mierząc się z tzw. „tounge twisters”, czyli łamańcami językowymi w języku angielskim.

Podczas Europejskiego Dnia Języków uczniowie wzięli także udział w quizie wiedzy językowej w formie testu na platformie Quizizz oraz w quizie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Mamy nadzieję, że jak co roku, każdego udało się przekonać, że warto uczyć się języków obcych!

Ciao! Bye! Tschüss!

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021

W tym roku ruszyła 28. Akcja Sprzątania Świata pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Uczniowie naszej szkoły z zaangażowaniem i chęcią wzięli udział we wspólnej lekcji na rzecz najbliższego środowiska. Uczniowie klasy ósmej przez kilka dni porządkowali ogród przyszkolny, przycinając drzewka i krzewy oraz nasadzali nowe gatunki bylin.

We wtorek cała społeczność szkolna wyruszyła w teren, porządkując miejscowość Niemicę. „W tym roku odpadów było zdecydowanie mniej” stwierdzili zgodnie Uczniowie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji.