Ostatnie pożegnanie

KRZYSZTOFA KOWALCZUK 1968-2021

Z największym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 26 września 2021 roku zmarła

nasza Koleżanka Krzysztofa Kowalczuk.

Długoletni Nauczyciel i Pedagog, Wychowawca wielu pokoleń dzieci. Nauczyciel wielkiego formatu. Oddana  pracy, rodzinie, przyjaciołom. Ceniąca tradycje i relacje z bliskimi, współpracę i wzajemną pomoc w gronie pedagogicznym. Skromna, zawsze bezinteresownie niosąca pomoc.

Jej odejście jest dotkliwą stratą dla naszej szkoły.

W imieniu społeczności szkolnej składamy szczególne wyrazy głębokiego wsparcia Mężowi, Mamie, Dzieciom oraz Rodzinie.

W tych godzinach dzielimy Wasz ból i jesteśmy tak bardzo z Wami!

Dyrektor Iwona Nowak-Gancarz, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy.