WIZYTA BISKUPA

22 kwietnia 2024r. Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Niemicy odwiedził ksiądz biskup Zbigniew Zieliński w asyście kapelana Sebastiana Przybyły oraz księdza proboszcza ks. Józefa Turkiela.
Jego Ekscelencję powitali: dyrektor szkoły Iwona Nowak-Gancarz, zastępca dyrektora, nauczyciel religii oraz przedstawiciele uczniów.
Spotkanie i wspólne rozmowy pozwoliły nam się zatrzymać i pomyśleć nad tym, co w życiu jest ważne i wartościowe.
Ksiądz biskup podziękował pani dyrektor, nauczycielom i pracownikom za trud i poświęcenie jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia.
Wizyta tak szanownych gości oraz powrót naszej pani dyrektor były wyjątkowym wydarzeniem dla społeczności szkolnej.