ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemicy

Serdecznie zaprasza

dnia 27 sierpnia 2019r. o godzinie 16:00 na spotkanie Rodziców dzieci przedszkolnych

w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy

        w sali Nr 16.

Cel spotkania:

  1. Zasady funkcjonowania oddziału przedszkolnego oraz dla dzieci młodszej grupy przedszkolnej w roku szk. 2019/2020
  2. Przedstawienie oferty szkoły oraz projektu finansowanego z Funduszy Europejskich „Przedszkolaki daleko od centrum”.
  3. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz socjalnej.

dzieci

OGŁOSZENIE – ZATRUDNIMY NAUCZYCIELI DO PRZEDSZKOLA

W związku z realizacją przez od 1 września 2019r. do 30 czerwca 2020 r. przez Szkołę projektu ,,Przedszkolaki daleko od centrum- upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo” poszukujemy dla realizacji  projektu nauczycieli przedszkolnych. Wymagane pełne kwalifikacje.

Kontakt- tel: 943184387

Podania o pracę proszę kierować na adres placówki:

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich;

Niemica 31;

76-142 Malechowo;

bądź pod e-mail: spniemica@malechowo.pl