ŻYCZENIA DLA RODZICÓW

Z okazji Święta Waszego
życzenia wszystkiego najlepszego:
niech każdy dzień dostarcza radości
i uśmiech zawsze w sercach gości,
niechaj problemy Was omijają,
a wszyscy bardzo Was kochają
Bo jak nikt inny na świecie,
Wy na to zasługujecie!

Z okazji zbliżającego się Dnia Mamy, nasi Uczniowie postanowili uczcić Dzień Rodzica przygotowując niespodzianki. Przygotowali mnóstwo pięknych laurek, wierszyków, własnoręcznie wykonanych prezentów. Niektórzy zaprosili rodziców na pięknie przygotowaną ucztę –  samodzielnie przygotowując dania i uroczyście zastawiając stół.

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Zarządzenie Nr 10/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy

z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym oraz zajęć opiekuńczych w klasach I-III w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie

  • 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
  • 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, poz. 492, poz.595, poz.642, poz.742, poz.780, poz.871),
  • 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 poz. 530, poz.564, poz.657, poz.781, poz.780, poz.872), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:
  • 1.
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 07 czerwca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, za zgodą Organu Prowadzącego.
  2. Zawiesza się na czas oznaczony w zakresie klas I–III działalność opiekuńczo-wychowawczą w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 07 czerwca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, za zgodą Organu Prowadzącego.
  3. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, 2-, realizacja podstawy programowej oraz zadania są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  4. Ustala się harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII w okresie od 25 maja 2020 roku.
  5. Ustala się harmonogram konsultacji dla uczniów klas I-VII w okresie od 01 czerwca 2020 r.
  • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szkoły

Iwona Nowak-Gancarz

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM

W dniach 30 maja- 07 czerwca  odbędzie się XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem” Cała Polska czyta o zwierzętach”.
Zachęcamy do lokalnych, a nawet bardzo lokalnych (w domowym zaciszu) obchodów tego czytelniczego święta.
Zorganizujmy dzieciom w domach książkowe spotkania ze zwierzętami (wiersze, opowiadania, ale też piękne ilustracje, zdjęcia).

KOMUNIKATY DLA LUBIĄCYCH, A MOŻE NAWET KOCHAJĄCYCH CZYTAĆ ( czyli na pewno dla wielu, wielu uczniów naszej szkoły):
1.W tym roku mija 100 lat od wydania  I  części przygód sławnego lekarza zwierząt “Doktor Dolittle i jego zwierzęta”.
2. W maju tego roku 75 urodziny obchodzi “Świerszczyk”, który po raz pierwszy ukazał się 1 maja 1945 r. Urodzinowe wydanie nosi nr 2946.

Elżbieta Skuratowicz, Ania Szczepanik, Aleksandra Piotrowska

100 rocznica urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy pamiętali  o 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II,  papieża w latach 1978-2005. “Był on  jedną z najważniejszych postaci XX wieku. Jego nauczanie oraz osobiste świadectwo życia wciąż poruszają serca i umysły milionów ludzi na całym świecie”.  Z okazji tego święta powstały przepiękne prace przedstawiające postać Papieża – Jana Pawła II.

received_249654259616353 received_719047322242300 received_728949567849364 received_1307016106163217