KONKURS – stulecie urodzin Karola Wojtyły,Ojca Świętego Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka.

Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.                 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka.

JPII

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Z tej okazji aby uczcić to święto, zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w realizacji tego przedsięwzięcia. Prosimy o wykonanie prac plastycznych (rysunków, plakatów, portretów, obrazów, zdjęć) przedstawiających postać św. Jana Pawła II, bądź sytuację lub wydarzenie związane z Jego Wielkim Pontyfikatem.

Niech nasze wspólne dzieło będzie świadectwem wciąż żywej pamięci o naszym wielkim Rodaku, największym z rodu Słowian.

Technika wykonania prac dowolna: farba plakatowa, akwarela, collage, grafika, fotografika.

Każda nadesłana praca jest ważna, a wszystkie będą wykorzystane przy tworzeniu wielkiego zdjęcia przedstawiającego Ojca Świętego., rysunek. Format: A-3 lub A-4.

Zeskanowane prace ( zrobione zdjęcia) należy przesyłać na adres e-mail: mawa3@op.pl lub na messengera Łucja Kurz do 15 maja 2020 r.

Nauczyciel religii

Łucja Kurz

BIBLIOTEKA – KONKURS FOTOGRAFICZNY

Książka jest Ci bliska, nie rozstajesz się z nią ani na chwilę?

POKAŻ TO!!!

Weź udział w konkursie fotograficznym

Selfie z książką plakat (Copy)

 

 

Regulamin

  • Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie

Celem konkursu jest:

– mobilizowanie uczniów do czytania,

– rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,

– rozwijanie wyobraźni uczniów,

– aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach,

– podniesienie poziomu czytelnictwa,

– odkrywanie, rozwijanie i propagowanie talentów artystycznych.

 

  • Zasady:

– konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu

Gminy Malechowo,

– każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 1 pracę fotograficzną,

– praca powinna być opatrzona informacją zawierającą dane:  tytuł książki, imię

i nazwisko autora oraz szkołę i klasę.

– prace należy przesłać na e-mail: bibliotekamalechowo@wp.pl w tytule wpisując „konkurs” do dnia 22 maja 2020 roku.

– rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów

przewidywane jest na m-c czerwiec 2020 roku. O szczegółowym terminie

uczestnicy zostaną powiadomieni,

  1. Kryteria oceny:

– oryginalne i pomysłowe ujęcie tematu;

– walory estetyczne zdjęcia;

– zgodność z tematyką konkursu;

– najciekawsze prace będą przedstawione na wystawie w siedzibie Gminnej Biblioteki

Publicznej w Malechowie i opublikowane na stronie internetowej,

– prace zakwalifikowane do prezentacji przechodzą na własność organizatora.

Zgłoszenie pracy przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków zasad konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

ZMIANA PLANU

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Rodzice.

Od 4 maja 2020r. obowiązuje plan lekcji, wg którego pracują wszyscy. Dodaliśmy do niego nowy wpis –  „praca własna”. Co oznacza, że w tych dniach nauczyciele przesyłają wam materiały do pracy samodzielnej. Najczęściej będzie to praca bez użycia komputera.  Plan lekcji on-line nie uległ zmianie. W godzinach, gdzie jest wpisana lekcja aktywnie w niej uczestniczymy.

 W systemie Librus będzie obowiązywał stary plan lekcji, tj. sprzed 13 marca.

PLAN-I-III

PLAN-LEKCJI-DLA-KLAS-IV-VIII