CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

„Czytanie to najpiękniejsza rzecz, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

„Cała Polska Czyta Dzieciom” to akcja, która w naszej szkole zorganizowana została  po raz 12. Zazwyczaj obchodziliśmy ją uroczyście i w dużym gronie przyjaciół. Niestety obecna sytuacja pozbawiła nas przyjemności czytelniczych spotkań na żywo. Jednakże tegoroczna akcja odbyła się w formie audiobooków czytanych przez nauczycieli, przyjaciół środowiska szkolnego,  rodziców a także uczniów naszej szkoły. W tym roku zaproszenia do czytania na odległość przyjęli i uświetnili swoim głosem następujący goście:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemicy – p. Iwona Nowak – Gancarz

Przewodniczący Rady Gminy – p. Wiesław Rosiński

Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Barbara Klemba

 1. Ela Skuratowicz – nauczyciel SP Niemica
 2. Anna Szczepanik – nauczyciel SP Niemica
 3. Aleksandra Piotrowska – nauczyciel SP Niemica
 4. Justyna Jędrzejewska – rodzic
 5. Marta Cejnóg – rodzic
 6. Marcjanna Malczewska – rodzic
 7. Arkadiusz Klemba – rodzic
 8. Agnieszka Kaźmierczak – rodzic
 9. Urszula Cholewa – rodzic
 10. Anna Augustyniak – Sikora – nauczyciel SP Niemica
 11. Elżbieta Gaik – nauczyciel SP Niemica
 12. Małgorzata Mierzejewska – nauczyciel SP Niemica

Julia Giś – uczennica SP Niemica

Iga Hencel – uczennica SP Niemica

Aleksandra Królikowska – uczennica SP Niemica

Kacper Rybak – uczeń SP Niemica

Uczestnicy  tegorocznej akcji otrzymali pamiątkowe dyplomy-podziękowania w formie on-line.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i  poświęcony czas.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmianie ulegają daty dni wolnych od zajęć dydaktycznych przewidzianych na egzaminy ośmioklasistów.

Dni 21, 22, 23 kwietnia 2020r. były  dniami nauki zdalnej, natomiast 16, 17, 18 czerwca 2020r. będą dniami egzaminów klasy ósmej (wolnymi od zajęć edukacyjnych dla klas I-VII).

Jednocześnie informuję, że łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 ustalony przez dyrektora szkoły na rok szkolny 2019/2020 nie ulega zmianie.

Pozostało :
12 czerwca 2020r. -piątek
16 czerwca 2020r.-wtorek
17 czerwca 2020r.-środa
18 czerwca 2020r. -czwartek
19 czerwca 2020r.-piatek

MAŁY OGRODNIK

Wychowanek Oddziału Przedszkolnego Alan Galiński to prawdziwy mały ogrodnik. Jego pasja to wysiewanie i hodowla sadzonek różnych roślin, które w odpowiednim czasie zostaną wsadzone do gruntu. Brawo Alan.

2f6a2a79-a07f-42e3-97ac-097fa272543c 5f68650d-af26-435d-9d4c-b07c424b81cc 8eaa6a93-b4df-49b3-85d1-1e41e06e0c95 3607c4ed-faa5-4343-8980-cbb666c90217 a96e9f89-3648-4c04-b72a-56e390137874 cb474ab2-bcdd-4ed8-bbd9-2e46dc90c4a0

SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA UCZNIÓW

Gmina Malechowo zakupiła sprzęt niezbędny do nauki w formie zdalnej w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2019-2020.

10 laptopów trafiło do naszej szkoły. Z Gminy Malechowo odebrała je Pani Anna Bartosik-Mikulska nauczyciel informatyki. Od poniedziałku rodzice odbierają sprzęt. I teraz 10 uczniów będzie uczyło się na odległość dzięki temu sprzętowi.

Uczniowie, nauczyciele oraz dyrektor  szkoły dziękują za taka możliwość.

KLUB SZKÓŁ UNICEF POLECA

Klub Szkół UNICEF

Nowa aktywność dla Członków Klubu Szkół UNICEF.

Chcielibyśmy podzielić się z Członkami Klubu Szkół UNICEF informacjami o tym, jak młode osoby z różnych stron świata radzą sobie podczas epidemii koronawirusa. Tym samym zachęcamy uczniów do podzielenia się swoimi doświadczeniami.

W artykule „Życie młodych osób podczas epidemii koronawirusa” zebraliśmy

 • Historie dzieci z różnych stron świata, które uczestniczą w edukacji zdalnej,
 • Linki do filmu, będącego krótkim nagraniem rozmowy nastolatków z kilku europejskich krajów,
 • Pomysły, jak uczniowie mogą zaprezentować swoje własne przeżycia, podczas wirtualnych spotkań w grupie, bądź w formie indywidualnej pracy, wykorzystującej techniki artystyczne.

Link do materiałów

https://unicef-koronawirus.pl/edukacja/zycie-mlodych-osob-podczas-epidemii-koronawirusa/

Na stronie  unicef-koronawirus.pl  znajdują się  również ciekawe artykuły poświęcone tematyce edukacji, psychologii oraz zdrowia. Zachęcamy do skorzystania.

Przygotowany został również  nowy „Przewodnik dla Młodzieży – co możesz zrobić podczas epidemii koronawirusa”  w którym znajduje się jeszcze więcej inspiracji do działania. Udostępniamy go uczniom w załączniku.

 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEDSZKOLA

Zarządzenie Nr 9/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy

z dnia 05 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie

 • 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
 • 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410),
 • 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:
 • 1.
 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowe im. Noblistów Polskich w Niemicy. w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 23 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, za zgodą Organu Prowadzącego.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w im. Noblistów Polskich w Niemicy, są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szkoły

Iwona Nowak-Gancarz