SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA UCZNIÓW

Gmina Malechowo zakupiła sprzęt niezbędny do nauki w formie zdalnej w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2019-2020.

10 laptopów trafiło do naszej szkoły. Z Gminy Malechowo odebrała je Pani Anna Bartosik-Mikulska nauczyciel informatyki. Od poniedziałku rodzice odbierają sprzęt. I teraz 10 uczniów będzie uczyło się na odległość dzięki temu sprzętowi.

Uczniowie, nauczyciele oraz dyrektor  szkoły dziękują za taka możliwość.