Archiwum kategorii: WYDARZENIA

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku , 13. edycja akcji (ŚDTM 2023) odbyła się 17 listopada 2023.

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości.

Nasza szkoła przystąpiła do akcji ŚDTM po raz czwarty w tym roku. Po zgłoszeniu szkoły otrzymaliśmy licencję i dostęp do materiałów pozwalających przeprowadzić działania w naszej szkole. Święto to obchodziliśmy w ciągu dwóch dni 16-17  listopada 2023. „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzienny sposób. Aby upiększyć te dni uczniowie klas III-VIII przygotowali przepiękne plakaty i gazetki ścienne, które ozdobiły całą szkołę. 16 listopada został zorganizowany konkurs w klasach III-VIII na klasowego mistrza tabliczki mnożenia. Mistrzowie i wicemistrzowie  otrzymali CERTYFIKATY EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.

Mistrzowie tabliczki mnożenia poszczególnych klas to:

 • Zofia Orzechowska klasa III;
 • OLIWIA JĘDRZEJCZYK KLASA IV;
 • DOMINIK TOMANKIEWICZ KLASA V
 • WOJCIECH JĘDRZEJCZYK KLASA VI;
 • BŁAŻEJ KWIATKOWSKI klasa VII;
 • HUBERT WILIŃSKI KLASA VIII;

Wicemistrzowie to:

 • JAKUB KRUSZEWSKI KLASA  III;
 • WOJCIECH DYRDA KLASA IV;
 • ARLETA ŁACINA KLASA V
 • STANISŁAW ROGALA KLASA VI;
 • ZUZANNA KRÓTKA klasa VII;
 • WIKTORIA LAUDA KLASA VIII;

17 listopada wszystkie klasy I-VIII oraz odział przedszkolny  świętowali ten dzień, rozwiązując łamigłówki i rebusy matematyczne. Każda klasa miała inne zadanie do wykonania. Dodatkowo dla klas III-VIII na holu przygotowano zadania, wymagające od uczniów znajomości tabliczki mnożenia. W zamian za prawidłowe odpowiedzi uczniowie otrzymywali ODZNAKI- EKSPERT TABLICZKI MNOŻENIA.

Koordynatorem działań w szkole była Joanna Galek-Bobis – nauczyciel matematyki  i Marta Wiącek – pedagog.

ŚWIĘTO SZKOŁY – DZIEŃ PATRONA

W tym roku przypada 13. rocznica przyjęcia przez naszą Szkołę imienia Noblistów Polskich. To szczególne święto uczciliśmy apelem. Doniosły charakter tej uroczystości podkreślała obecność pocztu sztandarowego. Najpierw zgromadzeni obejrzeli okolicznościowy program artystyczny, w czasie którego został przypomniany opis haftu szkolnego sztandaru oraz przywołany dorobek Noblistów Polskich. Następnie uczniowie wygłosili wiersz Wisławy Szymborskiej “Gawęda o miłości ziemi ojczystej” oraz zaśpiewali piosenkę do słów wiersza „Nic dwa razy się nie zdarza” jej autorstwa .

W kolejnej części apelu głos zabrała pani Małgorzata Cichecka. Przedstawiła ona skład Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie dokonali uroczystego ślubowania w obecności społeczności szkolnej i przy sztandarze szkoły. 

Podsumowując 13.rocznicę nadania Szkole imienia Noblistów Polskich Dyrektor Szkoły, pani Iwona Nowak-Gancarz życzyła uczniom i nauczycielom inspirowania się dokonaniami i osobowościami Noblistów, sięgania szczytów i spełniania marzeń.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 13 października, w przededniu Dnia Edukacji Narodowej, w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyła się niezwykła uroczystość skupiająca społeczność szkolną. Dzieci z przedszkola i uczniowie składając życzenia satysfakcji z pracy i podejmowanych działań, podziękowali Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom niepedagogicznym szkoły za wkładany trud i okazywaną sympatię. 

W czasie występów podziwiano talenty wokalne, taneczne i aktorskie naszych wychowanków.

Po występie artystycznym głos zabrała Dyrektor Szkoły, pani Iwona Nowak-Gancarz, która życzyła wszystkim Pracownikom trwania w pasji współpracy, której celem jest kształcenie dzieci – ludzi, w których rękach spoczywa nasza przyszłość. Życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy złożyła również przewodnicząca Rady Rodziców, pani Barbara Klemba. Nie zabrakło także podziękowań ze strony Samorządu Uczniowskiego.

Podczas uroczystości p. Iwona Nowak-Gancarz wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły. Miłym akcentem – słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez Radę Rodziców – zakończyliśmy ten piękny dzień.

śWIĘTO DRZEWA

10 października 2023r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy obchodziliśmy Święto Drzewa.

W czasie szkolnego apelu uczniowie klas III – V zaprezentowali zebranym sylwetki rodzimych drzew. Oprócz tego była mowa o znaczeniu drzew w przyrodzie i gospodarce człowieka. Wszyscy uczniowie mogli zaśpiewać hymn dla drzew oraz zatańczyć w rytm szumu lasu.

Najważniejszym punktem dnia było sadzenie drzew i krzewinek w ogrodzie przyszkolnym przez uczniów, nauczycieli, dyrektora szkoły. W trakcie sadzenia mieliśmy okazję gościć przedstawiciela Nadleśnictwa Karnieszewice, który podarował naszej szkole sadzonki lipy oraz cenną lekcję z zakresu gospodarowania zasobami leśnymi.

Serdecznie dziękujemy za wykonaną pracę!

Szczególne podziękowania kierujemy do Rodziców, którzy popołudniu uczestniczyli w pracach porządkowych i sadzeniu bylin w Tajemniczym Ogrodzie. Dziękujemy za otrzymane sadzonki, zakupione narzędzia oraz zjawiskowy karmnik.

DEBATA SZKOLNA

Debata szkolna ,,Widzę, czuję – na przemoc reaguję.” 

Pierwsza debata szkolna w tym roku dotyczyła istotnego tematu, jakim jest przemoc. Uczniowie rozmawiali o tym czym są sytuacje konfliktowe, odgrywali scenki oraz zastanawiali się jakie są skutki przemocy, do kogo można zwrócić się o pomoc oraz jak zapobiegać sytuacjom konfliktowym. Debaty szkolne to jedna z form działań wychowawczo-profilaktycznych naszej szkoły podczas, których uczniowie mogą wypowiadać się na ważne tematy i szukać rozwiązań.

WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY

W dn.25.09.2023 w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy gościliśmy panią Wiolettę Brzozowską, ratownik Polskiego Czerwonego Krzyża. W czasie spotkania uczniowie ćwiczyli resuscytację poprzez uciskanie klatki piersiowej na manekinie osoby dorosłej i dziecka. Przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy i układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Pani Wioletta odwiedziła również odział przedszkolny i zerówkowiczów. Tam najmłodsi wykazali się wspaniałą znajomością numerów alarmowych oraz wiedzą, jak należy zachować się w sytuacji, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy medycznej. Najmłodsi także bardzo dobrze odpowiadali na pytania związane z unikaniem zagrożeń oparzenia, czy skaleczenia. Znają również zawartość podręcznej apteczki medycznej. Serdecznie dziękujemy Pani Ratownik za pouczające spotkanie.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

18 września 2023r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy brała czynny udział w 30. Akcji Sprzątania Świata. Tegoroczne obchody przeprowadzono pod hasłem „Sprzątanie Świata łączy ludzi”.

Ten ważny dzień rozpoczęliśmy spotkaniem, w czasie którego omówiono cele i szczegóły akcji oraz zasady recyklingu. Następnie uczniowie wspólnie z nauczycielami wyruszyli w teren, aby zebrać odpady w Niemicy. W sumie zebrano 11 worków nieczystości. Najstarsi uczniowie porządkowali teren ogrodu przyszkolnego oraz sadzili rośliny podarowane przez Rodziców.

Na zakończenie dnia na pracowitych uczniów czekał poczęstunek w Tajemniczym Ogrodzie.

Bardzo dziękujemy za wykonaną pracę wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły.

12. AKCJA NARODOWEGO CZYTANIA

8 września 2023r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyła się 12. edycja Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Uczniowie w czasie spotkań z wychowawcami wysłuchali fragmenty dzieła poruszającego tematykę Powstania Styczniowego. Każdy uczestnik akcji otrzymał odcisk pamiątkowej pieczęci akcji Narodowego Czytania.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

23 czerwca w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy zabrzmiał ostatni w tym roku szkolnym dzwonek. W czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego pani dyrektor Iwona Nowak-Gancarz gratulowała uczniom sukcesów w nauce, osiągnięć sportowych oraz rozwijanych pasji i zainteresowań.

Ważnym i wzruszającym momentem było pożegnanie absolwentów naszej szkoły.

Wszystkim uczniom, pracownikom szkoły życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.