Kadra

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

 

 

 Nowak-Gancarz Iwona – dyrektor szkoły, pedagog szkolny

  Augustyniak-Sikora Anna – edukacja wczesnoszkolna – klasa II

Bajtek Agnieszka – język polski, wychowanie do życia w rodzinie

  Bartosik-Mikulska Anna – przyroda, zajęcia techniczne, technika, zajęcia komputerowe, informatyka, doradztwo zawodowe

  Bobis Romuald – wychowanie fizyczne, SKS, gimnastyka korekcyjna

  Burda Krystyna – edukacja wczesnoszkolna – klasa IIIb, geografia, matematyka, przyroda

  Choina Kamilla – zajęcia świetlicowe

  Cichecka Małgorzata – historia, rewalidacja indywidualna, logopeda

  Fiszer Dorota – pedagog szkolny, socjoterapia, rewalidacja

  Gaik Elżbieta –  edukacja wczesnoszkolna klasa IIIa, plastyka, muzyka

  Galek-Bobis Joanna – matematyka, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia komputerowe, informatyka

  Kimmel Martyna – język angielski

Kowalczuk Krzysztofa- edukacja wczesnoszkolna – klasa I, gimnastyka korekcyjna

  Król Anna – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Kurz Łucja – religia

  Mierzejewska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna – klasa IIIa,IIIb,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Połońska Ewa  –  język niemiecki

Rogala Anna – fizyka

Sikorska Joanna – język angielski

  Skuratowicz Elżbieta –  język polski

Stalko Irena – biologia, chemia

  Stelmak Krzysztof – zajęcia świetlicowe

  Wiącek Marta – oddział przedszkolny

 

WYCHOWAWCY KLAS
L.p. KLASA IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY SALA
1. oddział przedszkolny mgr Marta Wiącek 7
2. I mgr Krzysztofa Kowalczuk 8
3. II mgr Anna Augustyniak-Sikora 9
4. IIIa  mgr Elżbieta Gaik 15
5. IIIb  mgr Krystyna Burda 16
6. IVa mgr Agnieszka Bajtek 12
7. IVb  mgr Joanna Sikorska
17
8. Va  mgr Dorota Fiszer
4
9. Vb  mgr Elżbieta Skuratowicz
10
10. VI  mgr Małgorzata Cichecka 11
 11.  VII  mgr Anna Bartosik-Mikulska  2

 

PRACOWNICY SZKOŁY

 

Szokało Anetta – sekretarz szkoły

Groszewska Hanna – sekretarz szkoły, pracownik obsługi

Roszewska Anna  – kucharka

Łacina Weronika – pomoc kuchenna

Halina Rogala – pracownik obsługi

Miękus Joanna – pracownik obsługi

Szczepanowicz Piotr – palacz, konserwator

Bednarek Adam – palacz, konserwator

Koprek Barbara – biblioteka