KADRA

Nowak-Gancarz Iwona – dyrektor szkoły, pedagog szkolny

  Augustyniak-Sikora Anna – edukacja wczesnoszkolna – klasa II

Bajtek Agnieszka – język polski, wychowanie do życia w rodzinie

  Bartosik-Mikulska Anna – przyroda, technika,  informatyka, biologia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

  Bobis Romuald – wychowanie fizyczne, SKS, gimnastyka korekcyjna

  Choina Kamilla – zajęcia świetlicowe

  Cichecka Małgorzata – historia, rewalidacja indywidualna, logopeda

  Fiszer Dorota – pedagog szkolny, socjoterapia, rewalidacja

  Gaik Elżbieta –  edukacja wczesnoszkolna klasa III, plastyka, muzyka

  Galek-Bobis Joanna – matematyka, zajęcia wyrównawcze z matematyki

  Kimmel Martyna – język angielski, doradztwo zawodowe

Kurz Łucja – religia

  Mierzejewska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna – klasa I  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Perzyńska Marta – WOS, geografia

Aleksandra Piotrowska – grupa przedszkolna

Połońska Ewa  –  język niemiecki

Skuratowicz Elżbieta –  język polski, oddział przedszkolny

Wiącek Marta – grupa przedszkolna

Stalko Irena – chemia

 Stelmak Krzysztof – zajęcia świetlicowe

 

WYCHOWAWCY KLAS
L.p. KLASA IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY SALA
1. oddział przedszkolny mgr Elżbieta Skuratowicz 16
2. I mgr Małgorzata Mierzejewska 8
3. II mgr Anna Augustyniak-Sikora 9
4. III  mgr  Elżbieta Gaik 7
5. IV mgr Małgorzata Cichecka  2
6. V mgr Martyna Kimmel 17
7. VI  mgr Łucja Kurz 12
8. VII  mgr Agnieszka Bajtek 10
9. VIII  mgr Dorota Fiszer 11
       
  przedszkole mgr Anna Szczepanik

mgr Aleksandra Piotrowska

 15
       

 

PRACOWNICY SZKOŁY

Izabela Dęga-Wnuk – pomoc nauczyciela przedszkola

Szokało Anetta – sekretarz szkoły

Groszewska Hanna – sekretarz szkoły, pracownik obsługi

Halina Rogala – pracownik obsługi

Miękus Joanna – pracownik obsługi

Szczepanowicz Piotr – palacz, konserwator

Bednarek Adam – palacz, konserwator

 

Font Resize