KADRA

Nowak-Gancarz Iwona – dyrektor szkoły, pedagog szkolny

  Augustyniak-Sikora Anna – edukacja wczesnoszkolna – klasa III

Bajtek Agnieszka – język polski, wychowanie do życia w rodzinie

  Bartosik-Mikulska Anna – przyroda, technika,  informatyka, biologia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

  Bobis Romuald – wychowanie fizyczne, SKS, gimnastyka korekcyjna

  Choina Kamilla – zajęcia świetlicowe

  Cichecka Małgorzata – historia, rewalidacja indywidualna, logopeda, wyc

  Gaik Elżbieta –  edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

  Galek-Bobis Joanna – matematyka, zajęcia wyrównawcze z matematyki

  Kimmel Martyna – język angielski

Kurz Łucja – religia

  Mierzejewska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna – klasa II,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Perzyńska Marta – WOS, geografia

Aleksandra Piotrowska – grupa przedszkolna

Połońska Ewa  –  język niemiecki

Skuratowicz Elżbieta –  język polski, oddział przedszkolny

Wiącek Marta – grupa przedszkolna

Stalko Irena – chemia

 Stelmak Krzysztof – zajęcia świetlicowe

WYCHOWAWCY KLAS
L.p. KLASA IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY SALA
1. oddział przedszkolny mgr Elżbieta Skuratowicz 16
2. I mgr Elżbieta Gaik 7
3. II mgr Małgorzata Mierzejewska 8
4. III  mgr  Anna Augustyniak-Sikora 9
5. IV mgr Romuald Bobis  2
6. V mgr Małgorzata Cichecka 11
7. VI  mgr Martyna Kimmel 17
8. VII  mgr Łucja Kurz 12
9. VIII  mgr Agnieszka Bajtek 10
       
  przedszkole mgr Marta Wiącek

mgr Aleksandra Piotrowska

 15
       

PRACOWNICY SZKOŁY

Sylwia Kalinowska – pomoc nauczyciela przedszkola

Szokało Anetta – sekretarz szkoły

Groszewska Hanna – sekretarz szkoły, pracownik obsługi

Halina Rogala – pracownik obsługi

Miękus Joanna – pracownik obsługi

Szczepanowicz Piotr – palacz, konserwator

Bednarek Adam – palacz, konserwator

Font Resize