KADRA I PRACOWNICY SZKOŁY

Nowak-Gancarz Iwona – dyrektor szkoły, pedagog szkolny

Augustyniak-Sikora Anna – edukacja wczesnoszkolna – klasa I

Bajtek Agnieszka – język polski, wychowanie do życia w rodzinie

  Bartosik-Mikulska Anna – przyroda, technika,  informatyka, biologia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

  Bobis Romuald – wychowanie fizyczne, SKS, gimnastyka korekcyjna, wychowawca klasy VI

  Choina Kamilla – zajęcia świetlicowe

  Cichecka Małgorzata – historia, rewalidacja indywidualna, logopeda, wychowawca klasy VII

  Gaik Elżbieta –  edukacja wczesnoszkolna – klasa III, plastyka, muzyka

  Galek-Bobis Joanna – matematyka, zajęcia wyrównawcze z matematyki, wychowawca klasy V

 Kimmel Martyna – język angielski, wychowawca klasy VIII

Komorowska Joanna – język polski, wychowawca klasy IV

Krawczuk Ewelina – chemia, WOS

Kurz Łucja – religia

  Mierzejewska Małgorzata – oddział przedszkolny,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Aleksandra Stępień – grupa przedszkolna

Połońska Ewa  –  język niemiecki

Sikorska Joanna – język angielski

Skuratowicz Elżbieta –  edukacja wczesnoszkolna – klasa II

Wiącek Marta –  geografia

 Stelmak Krzysztof – zajęcia świetlicowe

WYCHOWAWCY KLAS
L.p. KLASA IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY SALA
1. oddział przedszkolny mgr Małgorzata Mierzejewska 16
2. I mgr Anna Augustyniak-Sikora 9
3. II mgr Elżbieta Skuratowicz 8
4. III  mgr  Elżbieta Gaik 7
5. IV mgr Joanna Komorowska 10
6. V mgr Joanna Galek-Bobis 11
7. VI  mgr Romuald Bobis 2
8. VII  mgr Małgorzata Cichecka 12
9. VIII  mgr Martyna Kimmel 17
       
  przedszkole mgr Ewelina Starczewska
mgr Aleksandra Stępień
 15
       

PRACOWNICY SZKOŁY

Sylwia Kalinowska – pomoc nauczyciela przedszkola

Szokało Anetta – sekretarz szkoły

Groszewska Hanna – sekretarz szkoły, pracownik obsługi

Halina Rogala – pracownik obsługi

Łacina Weronika – pracownik obsługi

Miękus Joanna – pomoc nauczyciela, pracownik obsługi

Szczepanowicz Piotr – palacz, konserwator

Bednarek Adam – palacz, konserwator

Marcin Labuda – palacz, konserwator

Niemica 31, 76-142 Malechowo

Font Resize