Kadra

Nowak-Gancarz Iwona – dyrektor szkoły, pedagog szkolny

  Augustyniak-Sikora Anna – edukacja wczesnoszkolna – klasa III

Bajtek Agnieszka – język polski, wychowanie do życia w rodzinie

  Bartosik-Mikulska Anna – przyroda, zajęcia techniczne, technika, zajęcia komputerowe, informatyka, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

  Bobis Romuald – wychowanie fizyczne, SKS, gimnastyka korekcyjna

  Burda Krystyna – edukacja wczesnoszkolna – klasa IVb, geografia, matematyka, przyroda

  Choina Kamilla – zajęcia świetlicowe

  Cichecka Małgorzata – historia, rewalidacja indywidualna, logopeda

  Fiszer Dorota – pedagog szkolny, socjoterapia, rewalidacja

  Gaik Elżbieta –  edukacja wczesnoszkolna klasa I, plastyka, muzyka

  Galek-Bobis Joanna – matematyka, zajęcia wyrównawcze z matematyki

  Kimmel Martyna – język angielski  

Król Anna – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Kurz Łucja – religia

  Mierzejewska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna – klasa II  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Perzyńska Marta – historia, WOS, geografia

Połońska Ewa  –  język niemiecki

Rogala Anna – fizyka

Sikorska Joanna – język angielski

Skuratowicz Elżbieta –  język polski

Stalko Irena – biologia, chemia

  Stelmak Krzysztof – zajęcia świetlicowe

  Wiącek Marta – oddział przedszkolny

Wiśniewski Kamil – wychowanie fizyczne, koło szachowe

 

WYCHOWAWCY KLAS
L.p. KLASA IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY SALA
1. oddział przedszkolny mgr Marta Wiącek 7
2. I mgr Elżbieta Gaik 15
3. II mgr Małgorzata Mierzejewska 8
4. III  mgr Anna Augustyniak-Sikora 9
5. IVa  mgr Łucja Kurz 11
6. IVb mgr Krystyna Burda 16
7. Va  mgr Agnieszka Bajtek 12
8. Vb  mgr Martyna Kimmel 17
9. VIa  mgr Dorota Fiszer 4
10. VIb  mgr Elżbieta Skuratowicz 10
 11.  VII  mgr Małgorzata Cichecka  1
12. VIII mgr Anna Bartosik-Mikulska 2

 

PRACOWNICY SZKOŁY

 

Szokało Anetta – sekretarz szkoły

Groszewska Hanna – sekretarz szkoły, pracownik obsługi

Roszewska Anna  – kucharka

Łacina Weronika – pomoc kuchenna

Halina Rogala – pracownik obsługi

Miękus Joanna – pracownik obsługi

Szczepanowicz Piotr – palacz, konserwator

Bednarek Adam – palacz, konserwator

Koprek Barbara – biblioteka