KADRA

Nowak-Gancarz Iwona – dyrektor szkoły, pedagog szkolny

  Augustyniak-Sikora Anna – oddział przedszkolny

  Bartosik-Mikulska Anna – przyroda, technika,  informatyka, biologia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

  Bobis Romuald – wychowanie fizyczne, SKS, gimnastyka korekcyjna

  Choina Kamilla – zajęcia świetlicowe

  Cichecka Małgorzata – historia, rewalidacja indywidualna, logopeda, wychowawca klasy VI

  Gaik Elżbieta –  edukacja wczesnoszkolna – klasa II, plastyka, muzyka

  Galek-Bobis Joanna – matematyka, zajęcia wyrównawcze z matematyki, wychowawca klasy IV

 Kimmel Martyna – język angielski, wychowawca klasy VII

Komorowska Joanna – język angielski

Krawczuk Ewelina – chemia

Kurz Łucja – religia, wychowawca klasy VIII

  Mierzejewska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna – klasa III,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Perzyńska Marta – WOS

Aleksandra Stępień – grupa przedszkolna

Połońska Ewa  –  język niemiecki

Sikorska Joanna – język angielski

Skuratowicz Elżbieta –  język polski, edukacja wczesnoszkolna – klasa I

Wiącek Marta – grupa przedszkolna, geografia

 Stelmak Krzysztof – zajęcia świetlicowe

WYCHOWAWCY KLAS
L.p. KLASA IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY SALA
1. oddział przedszkolny mgr Anna Augustyniak-Sikora 16
2. I mgr Elżbieta Skuratowicz 9
3. II mgr Elżbieta Gaik 7
4. III  mgr  Małgorzata Mierzejewska 8
5. IV mgr Joanna Galek-Bobis 11
6. V mgr Romuald Bobis 2
7. VI  mgr Małgorzata Cichecka 10
8. VII  mgr Martyna Kimmel 17
9. VIII  mgr Łucja Kurz 12
       
  przedszkole mgr Marta Wiącek

mgr Aleksandra Stępień

 15
       

PRACOWNICY SZKOŁY

Sylwia Kalinowska – pomoc nauczyciela przedszkola

Szokało Anetta – sekretarz szkoły

Groszewska Hanna – sekretarz szkoły, pracownik obsługi

Halina Rogala – pracownik obsługi

Łacina Weronika – pracownik obsługi

Miękus Joanna – pomoc nauczyciela, pracownik obsługi

Szczepanowicz Piotr – palacz, konserwator

Bednarek Adam – palacz, konserwator

Font Resize