KADRA

Nowak-Gancarz Iwona – dyrektor szkoły, pedagog szkolny

  Augustyniak-Sikora Anna – edukacja wczesnoszkolna – klasa II

Bajtek Agnieszka – język polski, wychowanie do życia w rodzinie

  Bartosik-Mikulska Anna – przyroda, technika,  informatyka, biologia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

  Bobis Romuald – wychowanie fizyczne, SKS, gimnastyka korekcyjna

  Choina Kamilla – zajęcia świetlicowe

  Cichecka Małgorzata – historia, rewalidacja indywidualna, logopeda

  Fiszer Dorota – pedagog szkolny, socjoterapia, rewalidacja

  Gaik Elżbieta –  edukacja wczesnoszkolna klasa III, plastyka, muzyka

  Galek-Bobis Joanna – matematyka, zajęcia wyrównawcze z matematyki

  Kimmel Martyna – język angielski, doradztwo zawodowe

 

Kurz Łucja – religia

 

  Mierzejewska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna – klasa I  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Perzyńska Marta – WOS, geografia

Aleksandra Piotrowska – grupa przedszkolna

Połońska Ewa  –  język niemiecki

Skuratowicz Elżbieta –  język polski, oddział przedszkolny

Wiącek Marta – grupa przedszkolna

Stalko Irena – chemia

 Stelmak Krzysztof – zajęcia świetlicowe

 

WYCHOWAWCY KLAS
L.p. KLASA IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY SALA
1. oddział przedszkolny mgr Elżbieta Skuratowicz 16
2. I mgr Anna Augustyniak-Sikora 9
3. II mgr  Elżbieta Gaik 7
4. III  mgr Małgorzata Mierzejewska 8
5. IV  mgr Martyna Kimmel 17
6. V mgr Łucja Kurz 12
7. VI  mgr Agnieszka Bajtek 10
8. VII  mgr Dorota Fiszer 2
9. VIII  mgr Małgorzata Cichecka 11
       
  przedszkole mgr Anna Szczepanik

mgr Aleksandra Piotrowska

 15
       

 

PRACOWNICY SZKOŁY

Izabela Dęga-Wnuk – pomoc nauczyciela przedszkola

Szokało Anetta – sekretarz szkoły

Groszewska Hanna – sekretarz szkoły, pracownik obsługi

Halina Rogala – pracownik obsługi

Miękus Joanna – pracownik obsługi

Szczepanowicz Piotr – palacz, konserwator

Bednarek Adam – palacz, konserwator

 

Font Resize