ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemicy

Serdecznie zaprasza

dnia 27 sierpnia 2019r. o godzinie 16:00 na spotkanie Rodziców dzieci przedszkolnych

w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy

        w sali Nr 16.

Cel spotkania:

  1. Zasady funkcjonowania oddziału przedszkolnego oraz dla dzieci młodszej grupy przedszkolnej w roku szk. 2019/2020
  2. Przedstawienie oferty szkoły oraz projektu finansowanego z Funduszy Europejskich „Przedszkolaki daleko od centrum”.
  3. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz socjalnej.

dzieci