REKRUTACJA 2021/2022 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W NIEMICY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy ogłasza nabór do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. 

Zapisy trwają od 1 marca 2021r. do 17 marca 2021r.

  • Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5-5 lat
  • Do oddziału przedszkolnego „zerówka” 6 lat  (dzieci urodzone w 2015 roku)
  • Do klasy pierwszej dzieci 7 letnie (urodzone w 2014 roku) objęte obowiązkiem szkolnym.

            Przedszkole pracuje 9 godzin dziennie, od godziny 7:00 do 16:00. Czas pracy dostosowany jest do potrzeb i sugestii rodziców. W naszym przedszkolu dbamy o rozwój, wspieramy samodzielność dzieci. Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących, elementów z planu daltońskiego, kodowania, terapii przez ruch, bajkoterapii. Bezpłatnie uczymy naszych przedszkolaków języka angielskiego oraz prowadzimy zajęcia logopedyczne.

            Mamy nową i odpowiednio wyposażoną salę oraz łazienki odpowiadające współczesnym standardom, które zmodernizowane zostały w ramach projektu „Przedszkolaki daleko od centrum- upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo”.

Podania można składać w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres spniemica@malechowo.pl

Podania dostępne są poniżej oraz w zakładce DLA RODZICÓW