Archiwum kategorii: INFORMACJE

WYPRAWKA DO ZERÓWKI

Prosimy o wyposażenie dziecka w następujące artykuły:

 1. Wygodne kapcie – łatwe do samodzielnego zakładania
 2. ubranie zmienne- w razie awarii ( 2 szt majteczek, rajstopy, skarpetki, spodnie i bluzka)- pozostawiamy w worku w indywidualnej szafce
 3. ryza papieru ksera- 1szt.
 4. Bloki:

– techniczny biały A3- 1 szt, A4- 1 szt.

– techniczny kolorowy A3- 2 szt,  A4-2 szt.

– rysunkowy kolorowy A3- 2szt, A4- 2 szt.

 1. kredki najlepiej firmy ASTRA, BAMBINO
 2. teczka na rysunki
 3. bibuła 3 szt. (dowolne kolory)
 4. zeszyt 16- kartkowy kratka
 5. klej w sztyfcie – 2 szt.
 6. klej magic- 2 szt.
 7. ołówek
 8. brystol 1 arkusz (dowolny kolor)
 9. chusteczki suche i mokre – po 1 opakowaniu

Wszystkie przybory należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka.

WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA

WYPRAWKA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA W NIEMICY – GRUPA MIESZANA

Prosimy o wyposażenie dziecka w następujące artykuły:

-Wygodne kapcie ( najlepiej na rzepy lub wkładane),

– Ubranie zmienne – w razie awarii: (2 szt. majteczek, rajstopki, skarpetki, spodnie i bluzka) – pozostawiamy w worku w indywidualnej szafce w szatni

– Ryza papieru ksero – 1 szt.

Bloki:

– 2 bloki techniczne białe A-4, A-3

– 3 bloki techniczne kolorowe A-4, A-3

– 2 bloki kolorowe rysunkowe A-4,A-3

– Kleje w sztyfcie – 2 szt., klej Magic – 1 szt.

– Kredki,

– Malowanka

– Teczka na rysunki

– Bibuła kolorowa (3 kolory)

– Zeszyt 16-kartkowy w kratkę – 1 szt.

– Szczoteczka, pasta i kubek do mycia zębów

– Chusteczki suche wyciągane – 1 opakowanie

– Chusteczki nawilżane 1 opakowanie

 

Wszystkie przybory należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka.

 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Zarządzenie Nr 10/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy

z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym oraz zajęć opiekuńczych w klasach I-III w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie

 • 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
 • 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, poz. 492, poz.595, poz.642, poz.742, poz.780, poz.871),
 • 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 poz. 530, poz.564, poz.657, poz.781, poz.780, poz.872), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:
 • 1.
 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 07 czerwca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, za zgodą Organu Prowadzącego.
 2. Zawiesza się na czas oznaczony w zakresie klas I–III działalność opiekuńczo-wychowawczą w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 07 czerwca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, za zgodą Organu Prowadzącego.
 3. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, 2-, realizacja podstawy programowej oraz zadania są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. Ustala się harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII w okresie od 25 maja 2020 roku.
 5. Ustala się harmonogram konsultacji dla uczniów klas I-VII w okresie od 01 czerwca 2020 r.
 • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szkoły

Iwona Nowak-Gancarz