Archiwa kategorii: INFORMACJE

INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH OD NAUKI

     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy informuje, że na podstawie RozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603), Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz Zarządzenia Dyrektora Szkoły z dnia 15.09.2011r.

dni: 30 kwietnia 2018r.,     02 maja 2018r.,     04 maja 2018r.,   są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, w tych dniach zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze w szkole dla dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu.

 

WYJAZDY NA BASEN

Wyjazdy na basen

dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy

W związku z planowaną przerwą techniczną w dniach 26.02-15.03.2018 r w Parku Wodnym Jan w Darłówku

Zajęcia 21 lutego 2018 roku (środa) się odbywają, a

kolejne zajęcia odbędą się 21 marca 2018 roku.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

1 lutego 2018r. w naszej szkole odbyło się zebranie z Rodzicami podsumowujące pracę szkoły w I półroczu.

W czasie spotkania odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów naukowych  oraz sportowych dla uczniów przez dyrektora szkoły p. Iwonę Nowak-Gancarz oraz wójta naszej gminy p. Radosława Nowakowskiego.