Archiwa kategorii: INFORMACJE

INFORMACJA O WYJAZDACH NA BASEN 2018/2019

Koszt wyjazdu miesięczny ( 4 wyjazdy x 35 zł ) = 140 zł

W cenie:

  • wejście na basen Park Wodny w Koszalinie ( 2 godziny),
  • nauka pływania z instruktorem
  • przejazd autokarem
  • Wyjazdy w środę o godzinie 15,15 z SP Niemica, powrót około godziny 19,00.

 

  • Chętni dokonują wpłaty w sekretariacie szkoły do 8 października 2018
  • Planowany pierwszy wyjazd 10 października 2018 .

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich z siedzibą w Niemicy 31,  która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy   jest Pani Monika Podbereżna.

 

     ADMINISTRATOR

              Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Noblistów Polskich w Niemicy

 

 

STOŁÓWKA SZKOLNA ZAPRASZA NA SMACZNE OBIADY

naglowek szkola

ZAPRASZAMY!

                                               STOŁÓWKA   SZKOLNA

         zaprasza

na smaczne domowe obiady.

WRZESIEŃ 2018R.

STAWKA DZIENNA ZA OBIAD WYNOSI 4 ZŁ.

KOSZT 19 OBIADÓW – 76,00 zł.

Wpłat za obiady proszę dokonywać w sekretariacie szkoły od 7:30 do 15:00

DODATKOWE INFORMACJE: tel. 94 3 184 387

Zapisy na obiady w poniedziałek 3 września 2018r.

UWAGA !!!

W związku z remontem drogi na odcinku Malechowo-Paproty dnia 20 czerwca 2018 r. (środa) odjazd i przyjazd autobusów szkolnych odbędzie się z parkingu przy restauracji „POD DĘBEM”.