POMAGAMY ZWIERZĘTOM

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odwiedzili milusińskich w  schronisku dla zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie i przekazali zebraną karmę, koce oraz materac.

Celem akcji i wycieczki było uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt, chęć kształtowania u młodzieży gotowości niesienia pomocy zwierzętom,  zapoznanie się z warunkami bytowymi zwierząt i przekazanie karmy, którą zbierali uczniowie naszej szkoły.

Podczas wycieczki uczniowie wysłuchali prelekcji  wygłoszonej przez pracownika schroniska, dowiedzieli się, że aktualnie na terenie schroniska przebywa ok. 250 piesków i 130 kotków, a także  jak należy zachowywać się wobec zwierząt przebywających  w schronisku.

Zbiórka karmy dla zwierząt trwała trzy tygodnie. W trakcie zbiórki  zebrano 120 kilogramów karmy dla psów i kotów. Wszystkie te rzeczy uczniowie przekazali do schroniska „Leśny Zakątek” w Koszalinie.

Dary zebraliśmy dzięki wrażliwości uczniów i ich rodziców- serdecznie dziękujemy.

Ogromne podziękowania składamy Radzie Rodziców za dofinansowanie wyjazdu do schroniska.

Opiekunowie wycieczek i akcji: Kamilla Choina, Małgorzata Cichecka, Anna Bartosik-Mikulska, Anna Augustyniak-Sikora, Martyna Kimmel, Dorota Fiszer

Dziękujemy!!