RADA SZKOLENIOWA DLA NAUCZYCIELI

„Współpraca nam się opłaca”

Szkoleniowe spotkanie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyło się w dniach 25-26 listopada i dotyczyło umiejętności współpracy. Celem warsztatowej formy pracy było budowanie klimatu wzajemnej współpracy grupowej i wzajemnego zaufania między nauczycielami połączone z wykorzystaniem elementów ruchowych i w miłej atmosferze. Założone cele zostały osiągnięte poprzez działania w parach i grupach. Szkolenie odbyło się ze wszystkimi elementami występującymi podczas lekcji prowadzonej metodą OK. W związku z tym wszyscy nauczyciele byli zaangażowani, wspaniale ze sobą współpracowali i integrowali się podczas wykonywania zaplanowanych w harmonogramie zadań i działań. Na koniec każdy uczestnik otrzymał certyfikat za udział w szkoleniowej radzie „ Współpraca nam się opłaca” w ramach programu Szkoły Uczącej Się. Spotkanie prowadziły Małgorzata Cichecka i Elżbieta Skuratowicz we współpracy z Kamillą Choiną, Martą Wiącek, Martyną Kimmel i Dorotą Fiszer.