DOPOSAŻENIE SAL PRZYRODNICZYCH

W nowym półroczu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy uczą się w nowo wyposażonych pracowniach szkolnych. W ramach oświatowej rezerwy budżetowej MEN na wniosek Urzędu Gminy Malechowo otrzymaliśmy 75 tys. zł na doposażenie sali biologicznej, geograficznej, fizycznej i chemicznej w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych.

W pracowniach pojawiło się mnóstwo modeli, plansz, map, eksponatów przyrodniczych. Uczniowie z chęcią obserwują mikroświat przy mikroskopach, wykorzystując gotowe preparaty bądź wykonując własne.

Świat chemii i fizyki uczniowie mogą obecnie poznawać podczas ćwiczeń przy tablicy interaktywnej. Oprócz tego sala chemiczna jest przystosowana do przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń. W „małym laboratorium” mamy dygestorium, ławki laboratoryjne i stół demonstracyjny, szafę z odczynnikami chemicznymi i różnorodnym szkłem laboratoryjnym.

Dzięki subwencji mamy szansę poznawać i zgłębiać tajniki wiedzy przyrodniczej.