WYCIECZKA DO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W KARNIESZEWICACH

Dnia 25 lutego 2020r. uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych organizowanych w Nadleśnictwie Karnieszewice. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego projektu Caritas Laudato Si’ „Przyrodę poznajemy, bo ją szanujemy”. W trakcie wycieczki dzieci poznały zagadnienia związane w warstwowością lasu, jego mieszkańcami oraz zagrożeniami. Piękna pogoda pozwoliła uczestnikom na rozpoznawanie gatunków drzew i roślin zielnych, które już zwiastują wiosnę. Najwięcej wrażeń dostarczyła zabawa w poszukiwanie tropów zwierząt. W Centrum Edukacji Ekologicznej pani Dagna Nowak-Staszewska przeprowadziła z uczniami warsztaty, podczas których uczniowie rozwiązywali zagadki przyrodnicze, rozpoznawali tropy zwierząt i wykonali ich odbicia, poznali rodziny zwierząt leśnych.

Na zakończenie podziękowaliśmy za wspaniałą przygodę i cenną lekcję.