Nowe inwestycje w naszej szkole

Szanowni Państwo.
Z radością informujemy, że w okresie ferii zimowych- tj. od dnia 10 lutego do 24 lutego 2020 roku w szkole odbędzie się remont łazienek uczniowskich w ramach Projektu Przedszkolak daleko od centrum . W okresie tym dzieci korzystać będą z łazienek przy sali gimnastycznej.
Koszt remontu 130 000 zł ( słownie sto trzydzieści tysięcy zł)