INFORMACJA GIS DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO SZKOŁY POWINNY STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH MINISTERSTWA ZDROWIA I GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO. ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA DYREKTOR SZKOŁY ODPOWIADA ZA BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW, PRZY CZYM PODEJMOWANE DZIAŁANIA POWINNY BYĆ ADEKWATNE DO SYTUACJI I ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PROCEDURAMI. .

ZGODNIE Z KOMUNIKATEM GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z 24 LUTEGO 2020R. OBECNIE NIE MA UZASADNIENIA DLA PODEJMOWANIA NADMIERNYCH DZIAŁAŃ TYPU KWARANTANNOWANIE OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONÓW PÓŁNOCNYCH WŁOCH, ODMAWIANIE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH SZKOLNYCH CZY ZAMYKANIE SZKÓŁ.