PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ ZAWODY

Dzieci coraz częściej  interesują się pracą zawodową swoich rodziców i bliskich, próbując opowiadać o ich pracy. Dzielą się takimi informacjami z innymi dziećmi podczas zabaw dowolnych. Stąd z początkiem lutego Biedroneczki z Oddziału Przedszkolnego SP Niemicy uczestniczyły w zajęciach pt. “Poznajemy zawody”. Celem ogólnym było zapoznanie się z zawodem nauczyciela, kucharza, policjanta i strażaka oraz wyrabianie u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej. Podczas tych zajęć zauważamy, że dzieci są bardzo zainteresowane tematem, chętnie wypowiadają się w oparciu o swoje obserwacje i spostrzeżenia, poszerzają swoje słownictwo o nowe pojęcia charakterystyczne dla danego zawodu.