SPRZĄTANIE ŚWIATA

18 września 2023r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy brała czynny udział w 30. Akcji Sprzątania Świata. Tegoroczne obchody przeprowadzono pod hasłem „Sprzątanie Świata łączy ludzi”.

Ten ważny dzień rozpoczęliśmy spotkaniem, w czasie którego omówiono cele i szczegóły akcji oraz zasady recyklingu. Następnie uczniowie wspólnie z nauczycielami wyruszyli w teren, aby zebrać odpady w Niemicy. W sumie zebrano 11 worków nieczystości. Najstarsi uczniowie porządkowali teren ogrodu przyszkolnego oraz sadzili rośliny podarowane przez Rodziców.

Na zakończenie dnia na pracowitych uczniów czekał poczęstunek w Tajemniczym Ogrodzie.

Bardzo dziękujemy za wykonaną pracę wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły.