Logo 12. akcji Narodowego Czytania

12. AKCJA NARODOWEGO CZYTANIA

8 września 2023r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyła się 12. edycja Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Uczniowie w czasie spotkań z wychowawcami wysłuchali fragmenty dzieła poruszającego tematykę Powstania Styczniowego. Każdy uczestnik akcji otrzymał odcisk pamiątkowej pieczęci akcji Narodowego Czytania.