WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY

W dn.25.09.2023 w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy gościliśmy panią Wiolettę Brzozowską, ratownik Polskiego Czerwonego Krzyża. W czasie spotkania uczniowie ćwiczyli resuscytację poprzez uciskanie klatki piersiowej na manekinie osoby dorosłej i dziecka. Przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy i układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Pani Wioletta odwiedziła również odział przedszkolny i zerówkowiczów. Tam najmłodsi wykazali się wspaniałą znajomością numerów alarmowych oraz wiedzą, jak należy zachować się w sytuacji, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy medycznej. Najmłodsi także bardzo dobrze odpowiadali na pytania związane z unikaniem zagrożeń oparzenia, czy skaleczenia. Znają również zawartość podręcznej apteczki medycznej. Serdecznie dziękujemy Pani Ratownik za pouczające spotkanie.