Wszystkie wpisy, których autorem jest Redaktor

ŚWIĘTO SZKOŁY – DZIEŃ PATRONA

W tym roku przypada 13. rocznica przyjęcia przez naszą Szkołę imienia Noblistów Polskich. To szczególne święto uczciliśmy apelem. Doniosły charakter tej uroczystości podkreślała obecność pocztu sztandarowego. Najpierw zgromadzeni obejrzeli okolicznościowy program artystyczny, w czasie którego został przypomniany opis haftu szkolnego sztandaru oraz przywołany dorobek Noblistów Polskich. Następnie uczniowie wygłosili wiersz Wisławy Szymborskiej “Gawęda o miłości ziemi ojczystej” oraz zaśpiewali piosenkę do słów wiersza „Nic dwa razy się nie zdarza” jej autorstwa .

W kolejnej części apelu głos zabrała pani Małgorzata Cichecka. Przedstawiła ona skład Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie dokonali uroczystego ślubowania w obecności społeczności szkolnej i przy sztandarze szkoły. 

Podsumowując 13.rocznicę nadania Szkole imienia Noblistów Polskich Dyrektor Szkoły, pani Iwona Nowak-Gancarz życzyła uczniom i nauczycielom inspirowania się dokonaniami i osobowościami Noblistów, sięgania szczytów i spełniania marzeń.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 13 października, w przededniu Dnia Edukacji Narodowej, w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyła się niezwykła uroczystość skupiająca społeczność szkolną. Dzieci z przedszkola i uczniowie składając życzenia satysfakcji z pracy i podejmowanych działań, podziękowali Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom niepedagogicznym szkoły za wkładany trud i okazywaną sympatię. 

W czasie występów podziwiano talenty wokalne, taneczne i aktorskie naszych wychowanków.

Po występie artystycznym głos zabrała Dyrektor Szkoły, pani Iwona Nowak-Gancarz, która życzyła wszystkim Pracownikom trwania w pasji współpracy, której celem jest kształcenie dzieci – ludzi, w których rękach spoczywa nasza przyszłość. Życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy złożyła również przewodnicząca Rady Rodziców, pani Barbara Klemba. Nie zabrakło także podziękowań ze strony Samorządu Uczniowskiego.

Podczas uroczystości p. Iwona Nowak-Gancarz wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły. Miłym akcentem – słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez Radę Rodziców – zakończyliśmy ten piękny dzień.

śWIĘTO DRZEWA

10 października 2023r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy obchodziliśmy Święto Drzewa.

W czasie szkolnego apelu uczniowie klas III – V zaprezentowali zebranym sylwetki rodzimych drzew. Oprócz tego była mowa o znaczeniu drzew w przyrodzie i gospodarce człowieka. Wszyscy uczniowie mogli zaśpiewać hymn dla drzew oraz zatańczyć w rytm szumu lasu.

Najważniejszym punktem dnia było sadzenie drzew i krzewinek w ogrodzie przyszkolnym przez uczniów, nauczycieli, dyrektora szkoły. W trakcie sadzenia mieliśmy okazję gościć przedstawiciela Nadleśnictwa Karnieszewice, który podarował naszej szkole sadzonki lipy oraz cenną lekcję z zakresu gospodarowania zasobami leśnymi.

Serdecznie dziękujemy za wykonaną pracę!

Szczególne podziękowania kierujemy do Rodziców, którzy popołudniu uczestniczyli w pracach porządkowych i sadzeniu bylin w Tajemniczym Ogrodzie. Dziękujemy za otrzymane sadzonki, zakupione narzędzia oraz zjawiskowy karmnik.