UROCZYSTE ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek i wytrwale ćwiczyli podczas prób.

09 października 2019r. od samego rana panowała świąteczna atmosfera w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy. Uczniowie klasy pierwszej w niezwykle podniosłej atmosferze, ubrani w świąteczny strój galowy ślubowali przed pocztem sztandarowym godnie reprezentować swoją szkołę, być dobrymi Polakami i swoim zachowaniem oraz nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Iwona Nowak-Gancarz dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Uczniom wręczono dyplomy i legitymacje szkolne. Z rąk przewodniczącej Rady Rodziców p. Barbary Klemby  pierwszaki otrzymali książeczki SKO z wkładem pieniężnym sfinansowanym przez Radę Rodziców. Przewodniczący Rady Gminy w Malechowie p. Wiesław Rosiński złożył życzenia i wręczył prezenty dla pierwszaków. Do życzeń dołączyli zaproszeni goście; wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Malechowie p. Renata Jarotek, radna Gminy Malechowo p. Anna Wawrzyniak, radny Gminy Malechowo p. Władysław Wesołowski, sołtys Sołectwa Niemica p. Agata Zawadzka, którzy również przekazali piękne prezenty dla pierwszaków. Oczywiście o święcie pierwszoklasistów nie zapomniały dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego wraz z paniami, które przekazały wspaniałe prezenciki. Licznie przybyli rodzice pamiętali o święcie dzieci i zorganizowali ,,słodkie’’ przyjęcie. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w pamięci pierwszaków.