ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z TRANSPORTU ZBIOROWEGO

W załączniku prezentujemy Zasady bezpiecznego korzystania
z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii
SARS-CoV-2 w Polsce.

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r.

wytyczne_transportu