UDZIAŁ W PROGRAMIE „FINANSOAKTYWNI”

7 maja 2018R. uczniowie klasy VII brali udział w warsztatach w ramach programu edukacyjnego Ministerstwa Finansów „Finansoaktywni”.

W czasie spotkania zaprezentowano film oraz prezentację na temat źródeł i rodzajów dochodów, wydatków stałych i zmiennych. Młodzież zapoznała się z pojęciami budżet państwa oraz budżet partycypacyjny. Podsumowaniem warsztatów była praca w grupie, w czasie której fikcyjne rodziny wypełniały Karty Budżetowe, określając bilans dochodów i wydatków.