20180426_112549

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

„Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

26 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy miały miejsce uroczyste obchody 10 – lecia  akcji Cała Polska czyta dzieciom.

Z okazji jubileuszu zaproszenia przyjęli i czytali dzieciom znakomici goście:

Przewodnicząca Rady Gminy Malechowo Pani Jolanta Kieres

Wójt Gminy Malechowo Pan Radosław Nowakowski

Kierownik Banku Spółdzielczego w Sławnie Oddział w Malechowie Pani Ewa Pasińska

Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Ostrowcu Pani Barbara Chylewska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Górskiego w Lejkowie Pani Mirosława Turczyn

Druh hm. Pan Ryszard Sobczak

Pracownik Socjalny Pani Krystyna Bartosik

Kierownik GOPS Pani Zdzisława Kubiak

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Pan Tadeusz Chylewski

Sierż. Komendy Powiatowej Policji w Sławnie Pani Iwona Ordak

Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Sławnie Pan Waldemar Książkiewicz

komendant Straży Gminnej w Malechowie Pan Marek Januszewski

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w malechowie Pani Jolanta Sendera

Przedstawiciel Rady Rodziców Pani Joanna Golik

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewelina Pawlos

Pan Dariusz Bartoszek

Bibliotekarka Pani Barbara Koprek

Pani Barbara Maj

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy Pani Iwona Nowak – Gancarz

Nauczyciel języka polskiego Pani Ela Skuratowicz

Podsumowanie spotkania odbyło się na sali, gdzie koordynator akcji – Ela Skuratowicz przypomniała w kilku słowach dziesięcioletnią historię „czytelniczych spotkań” i podkreśliła, że wszystkie formy promowania czytania i obcowania z książką są bardzo pożądane oraz wyraziła nadzieję, iż dzięki nim dzieci wybiorą przyjaźń z książką.

Następnie   uczniowie przedstawili krótki montaż słowno – muzyczny i podziękowali  zaproszonym gościom wręczając okolicznościowe dyplomy i kwiaty,

Serdecznie dziękuję za przybycie na dzisiejszą uroczystość

Ela Skuratowicz.

20180426_101629 20180426_112549