SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ

17 listopada 2017 roku uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odwiedziła sierż. Agnieszka Łukaszek z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w  szkole i poza nią. Pani Agnieszka Łukaszek poruszył także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo.            Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz, mam nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.