PASOWANIE NA CZYTELNIKA

„My uczniowie pierwszej klasy uroczyście przyrzekamy,

że będziemy książki kochać, krzywdy zrobić im nie damy.

Wskazówek i rad książek będziemy słuchać z uwagą.

Obowiązki czytelnika traktować z wielką powagą!”

Taką obietnicę złożyli uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy, którzy 17 listopada 2017r. zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor Iwona Nowak-Gancarz oraz bibliotekarze pani Barbara Koprek i Krzysztofa Kowalczuk.

Miłą niespodziankę przygotowali uczniowie klasy IVb, którzy zaprezentowali piękną inscenizację pt. ” Spotkanie z bajką”. Na zakończenie każdy pierwszak otrzymał dyplom i książkę oraz zakładkę przygotowaną przez starsze koleżanki.

Mamy nadzieję, że od tej chwili uczniowie klasy pierwszej będą często odwiedzać bibliotekę szkolną i korzystać z jej księgozbioru, a książka stanie się ich najwierniejszym przyjacielem.