X MATEMATYCZNE POTYCZKI W BANKU

„X Matematyczne Potyczki w Banku” -gminny konkurs matematyczny”

31 maja 2017r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbył się X gminny konkurs matematyczny pod hasłem „ X Matematyczne Potyczki w Banku” pod patronatem Banku Spółdzielczego w Sławnie Oddział w Malechowie.

Celem konkursu było pokazanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym.
Oprócz umiejętności matematycznych uczniowie musieli posiadać podstawową wiedzę z zakresu „małej ekonomii”, w szczególności: przeprowadzać obliczenia na pieniądzach, znać podstawowe pojęcia ze słownika ekonomicznego, obliczać odsetki bankowe, wypełniać czeki oraz druki wpłaty.
W konkursie brały udział trzy szkoły gminy Malechowo, każda reprezentowana przez czterech uczniów:

  • SP NIEMICA – Marcel Wirkus kl. VI , Krzysztof Lis kl.VI, Mateusz Witek kl.VI, Marta Kobryń kl.V,
  • ZS OSTROWIEC- Julia Kotecka kl.VI, Patrycja Chachura kl. VI, Izabela Hołowaty kl.VI, Marcel Matejczak kl.V,
  • SP LEJKOWO – Jakub Małkowski kl VI, Angelika Kostrzewa kl.VI, Dagmara Skibińska kl.VI, Bartłomiej Walkowiak kl.V.

W klasyfikacji indywidualnej: I miejsce zajęła Izabela Hołowaty z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu, II miejsce zdobył Jakub Małkowski ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie, III miejsce Marta Kobryń i Marcel Wirkus ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy.

W klasyfikacji drużynowej I miejsce zdobył ZS w Ostrowcu, II miejsce SP w Lejkowie, III miejsce SP w Niemicy.
Uczniowie otrzymali cenne nagrody w postaci gier edukacyjnych, dyplomy i upominki rzeczowe, a szkoły uhonorowano grami przeznaczonymi na wyposażenie świetlic szkolnych.

Nagrody ufundował, jak co roku, Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie,

Organizatorem była Joanna Galek-Bobis nauczyciel matematyki.

20170531_101616 20170531_101629 20170531_120503 20170531_120544 20170531_120637 20170531_120824