Dzień Tolerancji

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji, która mówi, że „tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary.” Dzień ten stał się dobrą okazją do podjęcia tematu tolerancji w naszej szkole. Uczniowie na lekcjach wychowawczych lub podczas zajęć z psychologiem szkolnym zastanawiali się, czym dla nich jest tolerancja oraz kim jest człowiek tolerancyjny, a swoje refleksje przedstawili w formie prac plastycznych.