odwozy od 5.09

ODWOZY 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH

W NIEMICY ROK SZKOLNY 2022/2023  od 05.09.2022r.

  I KURS PONIEDZIAŁEK II KURS PONIEDZIAŁEK III KURS PONIEDZIAŁEK  
12.40- KUSICE 14.35- KUSICE 15.25- KUSICE
12.50-PĘKANINO, KAWNO, BARTOLINO 14.45-PĘKANINO, BARTOLINO   15.35– PĘKANINO, BARTOLINO MALECHÓWKO,  SĘCZKOWO, KARWICE, RZYSZCZEWO
I KURS WTOREK ŚRODA   II KURS WTOREK ŚRODA  
13.40- KUSICE 14.35 – KUSICE
13.50– PĘKANINO,KAWNO, BARTOLINO 14.45 – PĘKANINO, BARTOLINOMALECHÓWO, SĘCZKOWO, KARWICE, RZYSZCZEWO  
I KURS CZWARTEK   II KURS CZWARTEK  
13.40- KUSICE 15.25 – KUSICE
13.50– PĘKANINO,KAWNO, BARTOLINO 15.35 – PĘKANINO, BARTOLINO,MALECHÓWO, SĘCZKOWO, KARWICE, RZYSZCZEWO
I KURS  PIĄTEK   II KURS  PIĄTEK  
12.40- KUSICE 14.35- KUSICE
12.50– PĘKANINO,KAWNO, BARTOLINO 14.45 – PĘKANINO, BARTOLINO, ,MALECHÓWKO, SĘCZKOWO, KARWICE, RZYSZCZEWO