NARODOWE CZYTANIE

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do Narodowego Czytania. Akcję w 2012 r. zainicjował prezydent Polski Bronisław Komorowski i dyrektor Biura Kultury Agnieszka Celeda. Wydarzenie to miało upamiętnić 200-lecie Drugiej Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję. Pomysłodawcy tego wydarzenia pragnęli, by literatura narodowa, ukazująca historię i obraz społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków, stała się obecna w szeroko rozumianym życiu publicznym. Dlatego w akcję Narodowego Czytania chętnie włączają się znani aktorzy i politycy, a także osoby publiczne na szczeblu lokalnym.

     Lekturą 11. odsłony akcji są „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Dziś spotkanie z dziełami wieszcza rozpoczęliśmy od ich głośnego czytania. Uczniowie klasy  V, VI, VII i VIII zapoznali się z treścią m.in.: „Romantyczności” i „Liliji”.